"ประกันสังคม" ล่าสุด แจ้งแนวปฏิบัติ ม.33 ม.39 ติดเชื้อโควิด แนะ ม.40 กรณีรับเงินคืน

"ประกันสังคม" ล่าสุด แจ้งแนวปฏิบัติ ม.33 ม.39 ติดเชื้อโควิด แนะ ม.40 กรณีรับเงินคืน

อัปเดตเช็กให้แล้ว"ประกันสังคม" ล่าสุด แจ้งแนวปฏิบัติ ม.33 ม.39 ติดเชื้อโควิด แนะ ม.40 กรณีรับเงินคืน ต้องรู้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์

เช็กด่วน ตรวจสอบ "ประกันสังคม" แนวปฏิบัติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ประกันตน มาตรา 33 (ม.33) และมาตรา 39 (ม.39) รอบรับการเข้าสู่โรคประจําถิ่น กรณีมีอาการเข้าข่ายหรือตามดุลพินิจของแพทย์
ติดเชื้อโควิด-19 ตรวจ ATK ได้ ณ สถานพยาบาลประกันสังคม และสถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

กรณีตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19

1 รักษาตามแนวทาง
- เจอ แจก จบ 
ผู้ประกันตนที่มีอาการป่วยไม่รุนแรง รักษาแบบ OP - self isolation "เจอ แจก จบ" ณ สถานพยาบาลประกันสังคมและ สถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการของรัฐ และเอกชนทุกแห่ง คลินิกและร้านยา ที่ขึ้นทะเบียนกับ สปส. ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2 กรณีที่มีความจําเป็น ต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ผู้ประกันตนเข้ารักษาตามดุลพินิจ ของแพทย์ ณ สถานพยาบาล ประกันสังคมและสถานwยาบาลที่
ร่วมให้บริการของรัฐและเอกชน ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3 เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ สีหลีอง-แดง

อาการ ได้แก่ หอบเหนื่อยหนักมาก พูดไม่เป็นประโยค แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้าอก ปอดอักเสบรุนแรง อ่อนเพลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อค/โคม่า ซึมลง ไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ค่าอ๊อกซิเจนต่ำกว่า 94 หากเข้าเกณฑ์คัดแยกผู้ป่วย สีเหลือง-สีแดง ใช้สิทธิ UCEP Plus ณ สถานพยาบาล ทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

"ประกันสังคม" ล่าสุด แจ้งแนวปฏิบัติ ม.33 ม.39 ติดเชื้อโควิด แนะ ม.40 กรณีรับเงินคืน

"ประกันสังคม" ล่าสุด แจ้งแนวปฏิบัติ ม.33 ม.39 ติดเชื้อโควิด แนะ ม.40 กรณีรับเงินคืน

แจ้งผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือน ส.ค. 64 – ม.ค. 65 และ ก.พ. - ก.ค. 65 เตรียมรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน
         
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่พระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 และในงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2565 นั้น โดยกำหนดให้ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม คือ

  • ทางเลือกที่ 1 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท ลดเหลือเดือนละ 42 บาท
  • ทางเลือกที่ 2 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท ลดเหลือเดือนละ 60 บาท
  • ทางเลือกที่ 3 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 300 บาท ลดเหลือเดือนละ 180 บาท


จากกรณีดังกล่าว สำนักงานประกันสังคม ได้จัดทำข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระ กรณีลดอัตราเงินสมทบ ตามพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้ง 2 ฉบับ โดยมีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่นำส่งเงินสมทบ ไว้เกิน จำนวน 3,695,217 ราย ซึ่งจำนวนเงินที่ต้องคืนแต่ละรายโดยเฉลี่ยไม่สูงมาก ทำให้เกิดความไม่สะดวกที่ผู้ประกันตนต้องเดินทางมาติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ชำระเงินสมทบไว้เกินและมาขอรับคืนแล้ว มีจำนวน 121,184 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.28 เท่านั้น
         
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้ยกร่างระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการคืนเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติงานในการคืนเงินสมทบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน รอบแรกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม 2565 และรอบที่ 2 ช่วงกลางเดือนกันยายน 2565

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 และ ประกันสังคม ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ