"ประกันสังคม" อัปเดตผู้ประกันตน ม.33 39 40 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เช็กเลย

"ประกันสังคม" อัปเดตผู้ประกันตน ม.33 39 40 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เช็กเลย

สำนักงานประกันสังคม อัปเดตล่าสุด จำนวน "ผู้ประกันตน" ในระบบประกันสังคมแบ่งเป็น มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ

สำนักงานประกันสังคม อัปเดตล่าสุด จำนวน "ผู้ประกันตน" ในระบบประกันสังคมเดือนมิถุนายน 2565 แบ่งเป็น

 • มาตรา 33
 • มาตรา 39
 • มาตรา 40

พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ประกันสังคม" ล่าสุด แจ้งแนวปฏิบัติ ม.33 ม.39 ติดเชื้อโควิด แนะ ม.40 กรณีรับเงินคืน
​​​​​​​

- ผู้ประกันตนชาย ม.33 และ ม.39 ในกรณีมีบุตร เบิกเงิน "ประกันสังคม" ได้

- ประกันสังคม อัปเดตสิทธิ "บำนาญชราภาพ" ม.33 ม.39 ต้องรู้

 

สำหรับจำนวนผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ในระบบประกันสังคมเดือนมิถุนายน 2565 รวมทั้งหมด 24,027,028 คน 

 

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่จะได้รับแต่ละมาตรา มีดังนี้

- ผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,313,040 คน ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง

สิทธิประโยชน์

 • ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • คลอดบุตร
 • ทุพพลภาพ
 • ตาย
 • สงเคราะห์บุตร 
 • ชราภาพ
 • ว่างงาน

 

- ผู้ประกันตน ม.39 จำนวน 1,901,763 คน เคยเป็นผู้ประกันตน ม.33 ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน

สิทธิประโยชน์

 • ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • คลอดบุตร
 • ทุพพลภาพ
 • ตาย
 • สงเคราะห์บุตร 
 • ชราภาพ

 

 

- ผู้ประกันตน ม.40 จำนวน 10,812,225 คน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สิทธิประโยชน์

 • ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • ทุพพลภาพ
 • ตาย
 • ชราภาพ
 • สงเคราะห์บุตร 

 

"ประกันสังคม" อัปเดตผู้ประกันตน ม.33 39 40 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เช็กเลย