10 โรคมะเร็ง พบบ่อย-ค่าใช้จ่ายสูง "ประกันสังคม" แจ้งถึง "ผู้ประกันตน" เช็กเลย

10 โรคมะเร็ง พบบ่อย-ค่าใช้จ่ายสูง "ประกันสังคม" แจ้งถึง "ผู้ประกันตน" เช็กเลย

ตรวจสอบ บอกให้รู้ 10 โรคมะเร็ง พบบ่อย-ค่าใช้จ่ายสูง "ประกันสังคม" แจ้งถึง "ผู้ประกันตน" เช็กเลย

สำนักงานประกันสังคม เผยอันดับ 10 โรคมะเร็ง พบบ่อย-ค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากสุขภาพของผู้ประกันตนสำคัญ เนื่องจากมะเร็งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทยมาอย่างยาวนาน และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็ง 
- อายุ กรรมพันธุ์  ความไม่สมดุลทางฮอร์โมน
- การรับประทานอาหาร เช่น การบริโภคอาหารไขมันสูง ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น
- การสูบบุหรี่
- การใช้สารเคมีเป็นประจำ
- ขาดการออกกำลังกาย

ประกันสังคมได้จ่ายค่ารักษา กว่า 154 ล้านบาท 
เพื่อรักษาโรคมะเร็งให้ผู้ประกันตน

10 อันดับโรคมะเร็งพบบ่อย
ที่ประกันสังจ่ายค่ารักษาสูงสุดในปี 2564 ได้แก่
1. มะเร็งเต้านม - 68,411,005 บาท 
2. มะเร็งลำไส้ใหญ่ - 36,094,747 บาท
3. มะเร็งปอด - 13,419,252 บาท
4. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง - 12,385,878 บาท
5. มะเร็งรังไข่ - 10,176,427 บาท
6. มะเร็งปากมดลูก - 3,474,696 บาท
7. มะเร็งมดลูก - 1,862,323 บาท
8. มะเร็งท่อน้ำดีและถุงน้ำดี - 1,742,681 บาท
9. มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ - 1,439,438 บาท
10. มะเร็งต่อมลูกหมาก - 1,322,722 บาท

และยังคุ้มครองค่ารักษานอกโปรโตคอล อีกกว่า 200 ล้านบาท
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 

10 โรคมะเร็ง พบบ่อย-ค่าใช้จ่ายสูง "ประกันสังคม" แจ้งถึง "ผู้ประกันตน" เช็กเลย