“บีทีเอส กรุ๊ปฯ มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน ผ่านการผสานกำลังของกลุ่มธุรกิจหลัก

“บีทีเอส กรุ๊ปฯ มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน ผ่านการผสานกำลังของกลุ่มธุรกิจหลัก

“บีทีเอส กรุ๊ปฯ มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน ผ่านการผสานกำลังของกลุ่มธุรกิจหลัก อีกทั้งยังได้พัฒนาและสร้างสรรค์ “กลยุทธ์เชิงนวัตกรรม – กลยุทธ์ 3M ที่ประกอบไปด้วย MOVE, MIX และ MATCH นำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างไม่สิ้นสุด