โอสถสภาส่งพลังสู้โควิดแก่โรงพยาบาลในพื้นที่ความเสี่ยงสูง

โอสถสภาส่งพลังสู้โควิดแก่โรงพยาบาลในพื้นที่ความเสี่ยงสูง

ส่งมอบแคปซูลแรงดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ได้พัฒนาโดยทีมวิศวกรของโอสถสภาให้สามารถถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางรถพยาบาล

 

นายธนา ไชยประสิทธิ์ รักษาการ CEO (ที่ 4 จากซ้าย) นางสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม (ขวาสุด) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมูลนิธิโอสถสภา และบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ส่งมอบแคปซูลแรงดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ได้พัฒนาโดยทีมวิศวกรของโอสถสภาให้สามารถถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางรถพยาบาล จำนวน 10 คัน มูลค่ารวมกว่าหนึ่งล้านบาท แก่โรงพยาบาล 10 แห่งใน 4 ภูมิภาค รวมถึงจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูง อาทิ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19  เมื่อเร็วๆ นี้