ประกวดแข่งขันสร้างแผนธุรกิจ ระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2021

ประกวดแข่งขันสร้างแผนธุรกิจ ระดับโลก  SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2021

สมัครวันนี้ – 3 มกราคม 2564 ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ ร่วมสมัครเข้าแข่งขันเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ระดับโลก

 

SCG ร่วมกับ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จัดประกวดแข่งขันการสร้างแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ ระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2021 (ภาคภาษาอังกฤษ) สำหรับนิสิต นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท จากทุกสาขาวิชาทั่วโลก ชิงชนะเลิศถ้วยรางวัลพร้อมทั้งรางวัลเงินสดรวมมูลค่า 1,500,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564  โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น การแข่งขันระดับประเทศ (Thailand Competition) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ และการแข่งขันระดับโลก (Global Competition) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3- 9 มีนาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์

Bangkok Business Challenge เริ่มจัดการแข่งขันตั้งแต่ปี 2002 ถือเป็นผู้บุกเบิกในการจัดการแข่งขันสตาร์ทอัพภาคภาษาอังกฤษในประเทศไทย มุ่งเน้นนักศึกษาปริญญาโท ต่อมาขยายโอกาสกว้างสู่นักศึกษาปริญญาตรี ส่งเสริมให้นักศึกษาเติบโตจากการแข่งขันระดับประเทศสู่ระดับโลก เปิดโอกาสให้นักศึกษาและทีมผู้เข้าแข่งขันประชันความสามารถกับผู้แข่งขันระดับโลก พร้อมได้พบกับนักธุรกิจ นักลงทุนระดับโลกตัวจริง วัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายในสถาบันการศึกษา กระตุ้นให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมโยง นวัตกรรม การวิจัย การสร้างสังคมระหว่างประเทศ ถือเป็นแพลตฟอร์มที่ให้นักลงทุนให้ค้นพบธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจและทีมสตาร์ทอัพที่มีคุณภาพสามารถนำผลงานไปต่อยอดทางธุรกิจหรือลงทุนสร้างธุรกิจใหม่ได้แบบยั่งยืน

การแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2021 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันนำแนวคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ การวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยี มาใช้กับธุรกิจใหม่ที่เน้นด้าน Sustainability เพื่อก้าวสู่โลกยุคใหม่อย่างยั่งยืน โดยการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันสตาร์ทอัพระดับโลกในระดับปริญญาโทที่จัดมายาวนานที่สุดในเอเชีย ตลอดระยะเวลา 18 ปีของการจัดการแข่งขันนั้น มีทีมผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลกทั้งสิ้นกว่า 979 ทีมจาก 279 สถาบันการศึกษาชั้นนำ 49 ประเทศจาก 6 ทวีปทั่วโลก และมีทีมที่ประสบความสำเร็จในการต่อยอดดำเนินธุรกิจจริงทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ จากสถาบันการศึกษาในไทยและต่างประเทศระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ร่วมสมัครเข้าแข่งขันดังกล่าว เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ระดับโลกของจริง สมัครได้วันนี้ ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 ที่ http://bbc.sasin.edu/