ต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป

ต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป เพื่อประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการเพิ่มผลิตภาพ


ดร. สันติ กนกธนาพร ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย คุณรัชฎา อสิสนธิสกุล ผู้จัดการส่วนวิเทศสัมพันธ์ (ซ้ายสุด) ให้การต้อนรับ Mr. Frank Lu, Director of Economic Division, Taipei Economic and Cultural Office (TECO) in Thailand. (ที่ 2 จากขวา) และ Mr. Eric Yuan, Economic Secretary, Economic Division (ขวาสุด) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะอย่างเป็นทางการ และได้แนะนำภารกิจของ TECO พร้อมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการเพิ่มผลิตภาพระหว่างสถาบัน กับ TECO ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เมื่อเร็วๆนี้


Rungarun Rangsiyawong

Public Relations Officer

Thailand Productivity Institute

Tel: 02 619 5500 # 405

Fax: 02 619 8070 , 02 619 8096

Mobile: 08 6999 5456

E-mail: [email protected]