18 ก.พ. “Public Speaking Mastery ศิลปะการพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ”

18 ก.พ. “Public Speaking Mastery ศิลปะการพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ”

เปลี่ยนความกลัว เพิ่มความกล้า สร้างความเก่ง

เนื้อหา

·       วิเคราะห์สไตล์การพูดของตัวเอง

·       ค้นหาต้นแบบการพูดในแบบของคุณ

·       การปรับทัศนคติเพื่อพิชิตอาการตื่นเวที

·       การตั้งเป้าหมายในการพูดแต่ละครั้ง

·       เตรียมการพูด เรียบเรียงความคิดด้วยหลัก 5 ขั้นตอนของ Monroe's Motivation

·       ทำความรู้จักกับกลุ่มผู้ฟังเพื่อปรับแนวการพูดให้สะกดใจผู้ฟัง

·       การใช้อวัจนภาษาให้ถูกต้อง คล่องแคล่ว และเหมาะสม

·       การฝึกการพูดบนเวที รวมถึงการพูดเปิด-ปิดแบบประทับใจ

·       การฝึกการพูดแบบโน้มน้าวใจ

 

บรรยายโดย

อาจารย์อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ อบรมให้กับองค์กรชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี สาทรใต้


ค่าอบรมหลักสูตรละ 8,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รูปแบบการอบรม

50 % ทฤษฎี

50 % ปฏิบัติ


รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก
http://www.bangkokbiznews.com/training/Publicspeaking-Feb18/Outline.pdf


สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ 
http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!

สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล