สมบัติ 36 ล้าน! “บุญชอบ” ปลัดแรงงานป้ายแดง พระเครื่อง 16 องค์-สร้อยทอง 2 เส้น

สมบัติ 36 ล้าน! “บุญชอบ” ปลัดแรงงานป้ายแดง พระเครื่อง 16 องค์-สร้อยทอง 2 เส้น

เปิดตู้เซฟ 36 ล้านบาท “บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์” ถูกโยกข้ามห้วยมานั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงแรงงานป้ายแดง แจ้งถือครองพระเครื่อง 16 องค์ มูลค่าล้านเศษ สร้อยทอง 2 เส้น 3.5 แสน “คู่สมรส” ทำสตูดิโอแต่งงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ กรณีเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564

นายบุญชอบ แจ้งมีทรัพย์สิน 24,839,889 บาท ได้แก่ เงินสด 162,500 บาท (5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เงินฝาก 1,233,423 บาท เงินลงทุน 5,666,072 บาท เงินให้กู้ยืม 2 ล้านบาท (ให้กู้ยืมนายคณิน อ.สุทธมนัสวงษ์ พนักงานบริษัท คนเดียว 6 ครั้ง) ที่ดิน 8 แสนบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9 ล้านบาท ยานพาหนะ 4.5 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 4,007,893 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1,520,000 บาท มีหนี้สิน 5,108,804 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,230,000 บาท เป็นเงินเดือน 1,650,000 บาท เบี้ยประชุม 30,000 บาท ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 5.5 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 2,067,500 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 3.6 แสนบาท ค่าผ่อนสหกรณ์ 408,000 บาท ค่าผ่อนบ้าน 936,000 บาท ค่าเบี้ยประกันภัย 313,500 บาท

ส่วน น.ส.นุจรี เกิดแก้ว คู่สมรสที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา (มิได้จดทะเบียนสมรส) มีทรัพย์สิน 11,387,355 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,828,792 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6,150,000 บาท ยานพาหนะ 2.2 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 1,208,562 บาท มีหนี้สิน 1,073,346 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 528,000 บาท เป็นค่าเช่าบ้าน 288,000 บาท ค่าขายของหน้าร้าน 2.4 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 602,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1.2 แสนบาท ค่าผ่อนบ้าน 168,000 บาท ค่าผ่อนรถยนต์ 144,000 บาท ค่าเบี้ยประกันภัย 1.7 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 36,227,245 บาท มีหนี้สินรวม 6,182,151 บาท

สมบัติ 36 ล้าน! “บุญชอบ” ปลัดแรงงานป้ายแดง พระเครื่อง 16 องค์-สร้อยทอง 2 เส้น

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายบุญชอบแจ้งถือครองพระเครื่อง 16 องค์ ได้มาระหว่างปี 2545-2560 มูลค่ารวม 1,090,000 บาท อาวุธปืน 1 กระบอก ได้มาปี 2552 มูลค่า 80,000 บาท สร้อยคอทองคำ 2 เส้น ระหว่างปี 2559-2560 มูลค่ารวม 3.5 แสนบาท

สำหรับนายบุญชอบ ปัจจุบันนอกเหนือจากเป็นปลัดกระทรวงแรงงานแล้ว ยังเป็นประธานกรรมการประกันสังคม ประธานกรรมการกองทันเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประธานกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ประธานกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประธานกรรมการค่าจ้าง กรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่วนก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2557-2564 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วน น.ส.นุจรี คู่สมรสมิได้จดทะเบียน ปัจจุบันเป็นเจ้าของร้าน Molletta the Wedding Studio