ทรัพย์สิน 15 ล้าน! “อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ” ขับจักรยานยนต์-เงินเดือนต่อปี 1.4 ล้าน

ทรัพย์สิน 15 ล้าน! “อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ” ขับจักรยานยนต์-เงินเดือนต่อปี 1.4 ล้าน

ทรัพย์สิน 15.5 ล้าน! “อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ” เครือญาติ “อภิสิทธิ์” นั่งเก้าอี้เลขาธิการ ก.พ.ร. ขับจักรยานยนต์คันละ 2 หมื่น เงินเดือนต่อปี 1.4 ล้าน เบี้ยประชุม 6 แสน ที่ดิน 10.2 ล้านเศษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ น.ส.อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี (ระหว่างเป็นรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จนถึงเป็นเลขาธิการ ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2564 

น.ส.อ้อนฟ้า แจ้งสถานะว่าโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 15,548,070 บาท ได้แก่

 • เงินฝาก 1,459,517 บาท
 • เงินลงทุน 1,851,573 บาท
 • ที่ดิน 10,280,000 บาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,936,980 บาท
 • ยานพาหนะ (เป็นรถจักรยานยนต์ 1 คัน) 20,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2 ล้านบาท แบ่งเป็น

 • เงินเดือน 1.4 ล้านบาท
 • เบี้ยประชุม 6 แสนบาท

มีรายจ่ายรวม 1,680,000 บาท แบ่งเป็น

 • ค่าอุปโภคบริโภค 1.4 ล้านบาท
 • เบี้ยประกันชีวิต 149,000 บาท
 • ค่าอุปการะมารดา 2.3 แสนบาท
 • เงินบริจาค 50,000 บาท

ทรัพย์สิน 15 ล้าน! “อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ” ขับจักรยานยนต์-เงินเดือนต่อปี 1.4 ล้าน

สำหรับ น.ส.อ้อนฟ้า เป็นเครือญาติของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี โดยเป็นบุตรของนายชลิต เวชชาชีวะ (น้องชายบิดานายอภิสิทธิ์) ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2558-2559 เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสารสนเทศ ก.พ.ร. ปี 2559-2560 เป็นที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่อมาปี 2560-2561 เป็นรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กระทั่งถูกโยกกลับเข้า ก.พ.ร. เป็นรองเลขาธิการ และได้เลื่อนขึ้นเป็นเลขาธิการ ก.พ.ร.