สมบัติ 143 ล. “พล.อ.สมศักดิ์” อดีตเลขาฯ สมช.นั่งบอร์ด กฟผ. - “เมีย” ที่ดิน 115 ล.

สมบัติ 143 ล. “พล.อ.สมศักดิ์” อดีตเลขาฯ สมช.นั่งบอร์ด กฟผ. -  “เมีย” ที่ดิน 115 ล.

พลิกทรัพย์สิน 143 ล้าน! “พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา” อดีตเลขาฯ สมช.ยุค “บิ๊กตู่” มานั่งเก้าอี้บอร์ด กฟผ. พบ “ภริยา” มีที่ดิน 2 แปลง 115 ล้าน รับให้จากบิดา 1 แปลง 15 ไร่ จ.ปทุมฯ 111 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี (ระหว่างเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม ถึงกรรมการ (บอร์ด) คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)) เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2564

พล.อ.สมศักดิ์ แจ้งมีทรัพย์สิน 16,377,086 บาท ได้แก่ เงินฝาก 7,574,230 บาท เงินลงทุน 7,161,390 บาท ยานพาหนะ 1,230,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 296,465 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 115,000 บาท มีหนี้สิน 14,721 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,089,013 บาท เป็นเงินบำนาญ 921,600 บาท เบี้ยประชุม/ค่าตอบแทนบอร์ด กฟผ. และกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 1,167,413 บาท มีรายจ่ายรวม 9.5 แสนบาท

ส่วน พล.ต.หญิง นิศารัตน์ รุ่งสิตา คู่สมรส มีทรัพย์สิน 126,857,097 บาท ได้แก่ เงินฝาก 5,539,594 บาท เงินลงทุน 922,503 บาท ที่ดิน 115,014,000 บาท (ในจำนวนนี้มีที่ดินโฉนดเลขที่ 2825 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เนื้อที่ 15 ไร่ ได้รับมอบจากบิดาเมื่อ 4 ธ.ค. 2506 มูลค่า 111 ล้านบาท) โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 ล้านบาท (ได้รับมอบจากบิดา เมื่อ ส.ค. 2535) สิทธิและสัมปทาน 1,001,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 3.8 แสนบาท มีหนี้สิน 38,068 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 921,600 บาท เป็นเงินบำนาญทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 9 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 143,234,184 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 52,790 บาท

สมบัติ 143 ล. “พล.อ.สมศักดิ์” อดีตเลขาฯ สมช.นั่งบอร์ด กฟผ. -  “เมีย” ที่ดิน 115 ล.

ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ พล.อ.สมศักดิ์ แจ้งถือครองสร้อยคอทองคำ 2 เส้น มูลค่ารวม 50,000 บาท แหวน 3 วง มูลค่า 35,000 บาท เข็มกลัดเน็คไท 3 ชิ้น มูลค่า 30,000 บาท ส่วน พล.ต.หญิง นิศารัตน์ มีแหวน 3 วง มูลค่า 1.3 แสนบาท เข็มกลัดและต่างหู 1 อัน 2 คู่ มูลค่า 1.4 แสนบาท สร้อยไข่มุก, ต่างหูมุก 2 เส้น 1 คู่ มูลค่า 70,000 บาท และสร้อย/สร้อยข้อมือทองคำ 5 เส้น มูลค่า 40,000 บาท

สำหรับ พล.อ.สมศักดิ์ ก่อนหน้านี้ระหว่าง ต.ค. 2557-ก.ย. 2558 เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ต.ค. 2558-ก.ย. 2560 เป็นรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายฯ ต.ค. 2560-ก.ย. 2561 เป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายฯ กระทั่ง ต.ค. 2561-ก.ย. 2562 ได้เลื่อนขึ้นรองปลัดกระทรวงกลาโหม และ ต.ค. 2562-ก.ย. 2563 ข้ามห้วยไปนั่งตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ก่อนจะเกษียณอายุราชการในตำแหน่งดังกล่าว ส่วน พล.ต.หญิง นิศารัตน์ เป็นข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม