ไทยอยู่เทียร์ 2 “บิ๊กป้อม” สั่งเข้ม “มท.” ลุยป้องปราม “ค้ามนุษย์” ทุกมิติ

ไทยอยู่เทียร์ 2 “บิ๊กป้อม” สั่งเข้ม “มท.” ลุยป้องปราม “ค้ามนุษย์” ทุกมิติ

ปลัด มท. เผย “บิ๊กป้อม” สั่ง “กระทรวงมหาดไทย” กำชับ “ผู้ว่าราชการจังหวัด “ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามการ “ค้ามนุษย์” ในทุกมิติ ดึงภาคประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน หลังรายงาน กต.สหรัฐฯพบ "ไทย" อยู่ "เทียร์ 2"

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี ค.ศ.2021 (Trafficking in Persons Report : TIP Report) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เผยแพร่โดยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในระดับ Tier 2 Watch List (เฝ้าระวัง) ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้ให้ความสำคัญ และสั่งการไปยังทุกหน่วยงาน ให้เข้มงวด กวดขันอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวอีกว่า ในการประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ยังได้มีข้อสั่งการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย นอกจากนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้เน้นย้ำในการประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และกลไกในระดับพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให้ร่วมเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ตรวจตรา เพื่อป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ในทุกพื้นที่อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศจะต้องเป็นไปอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงได้สั่งการและเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในการให้ความสำคัญกับการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในมิติต่างๆ เช่น การสืบค้นข่าวสาร การติดตามจับกุม และขยายผลถึงขบวนการนำพา การลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด และให้ประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ภายในจังหวัดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการใช้แรงงานประมง การบังคับใช้แรงงาน เป็นต้น พร้อมกำชับไม่ให้ข้าราชการทุกระดับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ ก็ให้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และสร้างการรับรู้ โดยดึงภาคประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในพื้นที่

กระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ทำหน้าที่บูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการลดอุปสงค์ อุปทานของขบวนการค้ามนุษย์ และการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายตามหลักมนุษยธรรม ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์ แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร 1567 หรือสายด่วนกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ โทร 1191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง” นายสุทธิพงษ์ กล่าว