“รองโฆษก ปชป.” ยก มสธ.โพล ขอบคุณ “คน กทม.” หนุน “จุรินทร์” เหมาะนั่ง “นายกฯ”

“รองโฆษก ปชป.” ยก มสธ.โพล ขอบคุณ “คน กทม.” หนุน “จุรินทร์” เหมาะนั่ง “นายกฯ”

“รองโฆษก ปชป.” ขอบคุณ “คน กทม.” หนุน “จุรินทร์” เหมาะนั่ง “นายกฯ” คนต่อไป หลัง “มสธ.โพล” สำรวจได้คะแนนสูงสุด เผยมีคุณลักษระความเป็นผู้นำเฉพาะตัวเด่นชัด

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโพล (มสธ.โพล) เผยผลสำรวจคนกรุงเทพ พบนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ มีคะแนนนำสูงสุดโดยเฉพาะคุณลักษณะความเป็นผู้นําของผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป และคุณสมบัติอีกหลายด้านทั้งประสบการณ์บริหารบ้านเมือง ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ซื่อสัตย์สุจริต

นางดรุณวรรณ กล่าวว่า ตามที่มีรายงานข่าวจากศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ “ประชาชนในกรุงเทพมหานครต้องการผู้นําที่มีคุณลักษณะแบบใดเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและคุณลักษณะพรรคการเมืองแบบใดที่ผู้นําสังกัดหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป” โดยได้ดําเนินการสํารวจ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 12,350 คน เป็นชาย 6,820 คน (55.22%) หญิง 5,530 คน (44.78%) 

โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจพบว่านายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ผู้นําจากพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครประเมินว่าเหมาะสมสูงสดที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ในสถานการณ์ช่วงเวลา 4-5 ปี ข้างหน้านี้ เนื่องจากเห็นว่านายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ มีคุณลักษณะความเป็นผู้นําเฉพาะตัวเด่นชัดและมีคุณลักษณะพรรคการเมืองที่สังกัดเด่นชัด 

ผลการสำรวจยังพบว่านายจุรินทร์ยังมีคะแนนนำอีกหลายด้าน ทั้งความสามารถในการกอบกู้และแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ความสามารถในการแก้ปัญหาปากท้องและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การบริหารประเทศ มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์มาแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบัน คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ที่รอบรู้ รอบคอบ ทุ่มเท ขยัน และรู้กลไกการผลักดันงานหรือนโยบายให้สําเร็จได้ การเป็นผู้ที่อ่อนน้อม ปรองดอง เข้าถึงง่าย ทํางานกับทุกฝ่ายได้ การเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เล่นพรรคเล่นพวก 

นอกจากนี้ผลสรุปคุณลักษณะพรรคการเมือง ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีนายจุรินทร์ เป็นหัวหน้าพรรค ยังมีคะแนนนำในทุกด้าน ทั้งด้านการยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยและระบบรัฐสภา มีบุคลากรของพรรคที่มีคุณภาพสูงในการบริหารพรรคและมีความพร้อมในการเป็นผู้บริหารประเทศ มีบุคลากรคุณภาพโดดเด่นในการทํางานแก้ไขปัญหาของประชาชนในระบบสภา และการดูแลประชาชนในพื้นที่ รวมถึงมีความอิสระในการตัดสินใจ ปราศจากการครอบงําใด ๆ

“นายจุรินทร์ ทำงานหนักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์กับทุกฝ่ายขอขอบคุณคนกรุงเทพและพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ จะเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนทำงานกันอย่างหนักต่อไป เน้นการงานนำการเมือง “ทำได้ไว ทำได้จริง” ในทุกนโยบายที่ได้ให้ไว้ แม้จะพบอุปสรรคบ้างจากการบริหารงานภายใต้วิกฤต แต่จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน” นางดรุณวรรณ กล่าว