'เลือกตั้งล่วงหน้า' ปลัด กทม. ย้ำ ผู้ใช้สิทธิรีบมาภายใน 5 โมงเย็น ไม่ทันจะเสียสิทธิ

'เลือกตั้งล่วงหน้า' ปลัด กทม. ย้ำ ผู้ใช้สิทธิรีบมาภายใน 5 โมงเย็น ไม่ทันจะเสียสิทธิ

เลือกตั้งล่วงหน้าคึกคัก ประชาชนทยอยใช้สิทธิต่อเนื่อง ปลัด กทม. ย้ำผู้ลงทะเบียนไว้รีบมาภายใน 5 โมงเย็น หากไม่ทันจะเสียสิทธิเลือกตั้งครั้งนี้

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง/นอกเขตเลือกตั้ง โดยในเวลา 05.00 น. ตรวจเยี่ยมที่สำนักงานเขตพระนคร จากนั้น เวลา 07.00 น. ตรวจเยี่ยมที่สำนักงานเขตห้วยขวาง และในเวลา 10.30 น. ตรวจเยี่ยมที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

\'เลือกตั้งล่วงหน้า\' ปลัด กทม. ย้ำ ผู้ใช้สิทธิรีบมาภายใน 5 โมงเย็น ไม่ทันจะเสียสิทธิ

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า  เช้าวันนี้ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ได้ตรวจเยี่ยมการรับหีบบัตรเลือกตั้งของเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขตพระนคร ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาอะไร จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมที่สำนักงานเขตห้วยขวาง ตั้งแต่เวลา 07.00 น. พบว่าประชาชนทยอยเดินทางมารอคิวตั้งแต่เช้า และได้ตรวจเยี่ยมที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นจุดที่ 3 
 

โดยที่สำนักงานเขตห้วยขวางมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าประมาณ 28,000 คน มีจำนวนหน่วย 32 หน่วย แบ่งเป็นต่างจังหวัด 30 หน่วย กรุงเทพมหานคร 2 หน่วย และที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีจำนวนหน่วย 20 กว่าหน่วย  ปัญหาที่พบวันนี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีสถานที่เลือกตั้งทั้งสิ้น 74 แห่ง มีหน่วยเลือกตั้งหลายหน่วยในพื้นที่เดียวกัน ทำให้มีจำนวนประชาชนหนาแน่นที่หน่วยเลือกตั้ง ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด หลายเขตจึงได้มีการเตรียมน้ำดื่มสำหรับประชาชนไว้ ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุด กว่า 50,000 คน กรุงเทพมหานครได้จัดรถฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อคลายความร้อนในพื้นที่ให้ ทั้งนี้ ได้เตรียมรถฉีดพ่นละอองน้ำไว้ทั้งสิ้น 6 คัน หากเขตใดมีปัญหาเรื่องความร้อนก็จะส่งรถไปช่วย อีกปัญหาหนึ่งที่พบเมื่อช่วงเช้า มีประชาชนมาด้วยกัน 2 ราย ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตไว้ รายหนึ่งลงทะเบียนผ่าน จึงมีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า แต่อีกรายหนึ่งที่มาด้วยกันไม่ผ่าน และเจ้าตัวไม่ได้ตรวจสอบอีกครั้งในช่วงที่สามารถเพิ่ม-ถอนชื่อ จึงทำให้วันนี้ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 

\'เลือกตั้งล่วงหน้า\' ปลัด กทม. ย้ำ ผู้ใช้สิทธิรีบมาภายใน 5 โมงเย็น ไม่ทันจะเสียสิทธิ
 

อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ตั้งใจมาลงคะแนน แม้บรรยากาศในช่วงเช้าอาจจะแออัดหน่อย แต่ประชาชนยังสามารถทยอยมาได้จนถึงเวลา 17.00 น. รวมถึงต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจในพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนด้วย โดยสถานการณ์ครึ่งวันที่ผ่านมายังไม่พบผู้กระทำผิดหรือทำให้บัตรเลือกตั้งเสียหาย 

\'เลือกตั้งล่วงหน้า\' ปลัด กทม. ย้ำ ผู้ใช้สิทธิรีบมาภายใน 5 โมงเย็น ไม่ทันจะเสียสิทธิ

สำหรับการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตมีประมาณกว่า 800,000 คน ปีก่อน ๆ มีผู้มาใช้สิทธิกว่า 80% หากเป็นไปได้ ปีนี้ก็อยากให้คนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้มาใช้สิทธิครบทุกคน ในส่วนของบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งบัตรเลือกตั้งนอกเขต ไปรษณีย์จะรับเพื่อไปส่งตามจังหวัดต่าง ๆ อีกส่วนหนึ่งบัตรเลือกตั้งในเขต เจ้าหน้าที่จะรวบรวมไปส่งเขตแม่ โดยเก็บรักษาไว้ในห้องมั่นคงทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง และจะมีกล้อง CCTV บันทึกภาพไว้ตลอด 24 ชั่วโมง จนกระทั่งวันที่ 14 พ.ค. 66 หลังจากปิดหีบในเวลา 17.00 น. จึงจะเบิกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้ามานับคะแนน 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามาใช้สิทธิของตนทุกคน เพราะหากไม่ใช้สิทธิในวันนี้จะไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนในวันที่ 14 พ.ค. 66 ได้แล้ว ซึ่งจะทำให้เสียสิทธิในการลงคะแนน

\'เลือกตั้งล่วงหน้า\' ปลัด กทม. ย้ำ ผู้ใช้สิทธิรีบมาภายใน 5 โมงเย็น ไม่ทันจะเสียสิทธิ