'โควิดวันนี้' ชลบุรีติดเชื้อพุ่ง เช็คประกาศเรียนออนไลน์ ยังไม่เปิด On site

'โควิดวันนี้' ชลบุรีติดเชื้อพุ่ง เช็คประกาศเรียนออนไลน์ ยังไม่เปิด On site
10 มิถุนายน 2564
3,605

อัพเดท "โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อพุ่ง คลัสเตอร์ตลาดยังแรง เช็คประกาศเรียนออนไลน์ ยังไม่เปิด On site

รายงาน "โควิดวันนี้" จังหวัดชลบุรี พื้นที่สีแดง มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 81 ราย ยอดสะสม 5200 ราย เสียชีวิตสะสม 30 ราย กำลังรักษา 883 ราย

ข่าวเกี่ยวข้อง

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 81 ราย


1. Cluster เกษตรรวมใจ (ตลาดบ้านทุ่ง) อ.ศรีราชา 29 ราย
2. Cluster The Pizza Company โรบินสันไลฟ์สไตล์ อ.เมืองชลบุรี 7 ราย
3. สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจาก กทม. 1 ราย
4. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (เชื่อมโยง Cluster ตลาดใหม่) 1 ราย


5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
5.1 ในครอบครัว 8 ราย
5.2 จากสถานที่ทำงาน 19 ราย


6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 6 ราย
7. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 10 ราย


วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 98 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 565 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม


การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิทขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 8 แห่ง และตลาด 3 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 3 แห่ง และชุมชน 1 แห่ง
ขอความร่วมมือ ในสถานประกอบมาตรการดังนี้
1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน


สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสสรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง


ขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไมทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตราการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลาพยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ


สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน

จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาด

162328382342

คำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 33/2564 

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ covid 19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่ผ่านมาถือได้ว่าผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยมีจำนวนลดลง แต่ยังคงต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข

ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงเห็นชอบให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ทั้งในระบบและนอกระบบในพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้สามารถจัดการเรียนการสอนหรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนได้เฉพาะในรูปแบบ ดังต่อไปนี้

1. การเรียนการสอนผ่านทีวี ระบบเคเบิลทีวี ระบบดาวเทียม(On Air)
2.การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online)
3.การเรียนการสอนโดยการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ (On Demand)
4. การเรียนการสอนโดยจัดหนังสือแบบฝึกหัดใบงานให้กับนักเรียนเพื่อนำไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้การช่วยเหลือของผู้ปกครอง (On Hand)

ทั้งนี้ยังไม่อนุญาตให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จัดการเรียนการสอนตามปกติ (On site) ในช่วงเวลานี้ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีจะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเป็นระยะ ซึ่งหากสถานการณ์ได้คลี่คลายและหรือมีโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใดมีความพร้อมและมีความประสงค์จะจัดการเรียนการสอนตามปกติจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop covid Plus (TSC+)พร้อมทั้งเสนอให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบประเมินในขั้นต้น และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุญาตเป็นรายกรณี ให้โรงเรียนและสถานศึกษานั้น ดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
162328399719

162328398697
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง