สมุทรสงคราม ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 12 ราย โยงตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง 9 ราย

สมุทรสงคราม ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 12 ราย ในจำนวนนี้เชื่อมโยงตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง 9 ราย ประกาศปิดการซื้อขายสัตว์น้ำในตลาด

ศูนย์โควิด-19 จังหวัดสมุทรสงคราม เผยแพร่สถานการณ์ COVID-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่ม 12 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 – 9 มิถุนายน 2564 รวม 366 ราย แล้ว รักษาหาย 246 ราย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลฯ 118 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย โดยมีผู้ที่มีความเสี่ยงเข้ารับการคัดกรองประจำวันนี้ 155 ราย ผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อประจำวัน 130 ราย ค้นหาเชิงรุก 170 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าสถานที่กักกันโรค 695 ราย

โดยผู้ป่วย 9 ราย ทำงานที่ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด คือ รายที่ 355 เป็นหญิง อายุ 31 ปี ที่อยู่ ม.3 ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ, รายที่ 356 เป็นหญิง อายุ 34 ปี ที่อยู่ ม.8 ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ, รายที่ 357 เป็นหญิง อายุ 46 ปี ที่อยู่ ม.8 ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ, รายที่ 358 เป็นหญิง อายุ 27 ปี ที่อยู่ ม.8 ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ, รายที่ 359 เป็นหญิง อายุ 38 ปี ที่อยู่ ม.8 ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ, รายที่ 360 เป็นหญิง อายุ 43 ปี ที่อยู่ ม.2 ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ, รายที่ 361 เป็นหญิง อายุ 43 ปี ที่อยู่ ม.8 ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ, รายที่ 362 เป็นชาย อายุ 21 ปี ที่อยู่ ม.8 ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ, รายที่ 363 เป็นชาย อายุ 16 ปี ที่อยู่ ม.8 ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ

ส่วนรายที่ 364 เป็นหญิง อายุ 38 ปี อาชีพ งานบ้าน ที่อยู่ ม.7 ต.บางแค อ.อัมพวา, รายที่ 365 เป็นหญิง อายุ 1.8 ปี ที่อยู่ ม.7 ต.บางแค อ.อัมพวา สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยรายที่ 338 และผู้ป่วยรายที่ 366 เป็นหญิง อายุ 52 ปี อาชีพ ค้าขาย ที่อยู่ ม.2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา

นายสมพร สมุทรโสภากุล ประธานกรรมการสหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด ประกาศปิดการซื้อขายสัตว์น้ำในตลาดปลาสหกรณ์ประมงฯ เนื่องจากเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.สมุทรสงครามได้เข้าตรวจคัดกรองเชิงรุกคนงานตลาดปลา จำนวน 315 คน พบผู้ติดเชื้อโควิดซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว 30-40 คน คณะกรรมการฯจึงมีความจำเป็นต้องปิดการซื้อขายสัตว์น้ำใน สหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 10-12 มิถุนายน 2564 โดยการปิดตลาดปลาฯ ครั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้ออกมาตรการตรวจหาเชื้อเชิงรุก ประสาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.สมุทรสงครามต้องระดมกำลังลงไปตรวจคัดกรองคนงานตลาดปลารวมทั้งผู้ประกอบการ ในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 1,472 คน แยกเป็นคนไทย 680 ราย ชาวต่างด้าว 792 ราย หากผลการตรวจพบผู้ติดเชื้อฯ ก็จะคัดแยกออกจากพื้นที่ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อๆ ก็จะให้หยุดกักตัวเป็นเวลา 14 วัน, อีกทั้งทำความสะอาดพื้นที่ ภาชนะ โดยการล้าง และฆ่าเชื้อทั้งระบบ เป็นต้น