'ฟ้าทะลายโจร-กระชาย' สมุนไพรไทยสู้ 'โควิด 19'

'ฟ้าทะลายโจร-กระชาย' สมุนไพรไทยสู้ 'โควิด 19'

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินหน้าต่อยอดพัฒนางานวิจัย 2 สมุนไพร 'ฟ้าทะลายโจร-กระชาย' รักษาอาการต่อสู้กับโรคไวรัส 'โควิด 19'

วันนี้ (4 มิถุนายน 2564) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในภาวะวิกฤตทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 1 “สมุนไพรไทย ทลายโรค ทลายโควิด” จัดระหว่างวันที่ 2 – 14 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายอนุทินกล่าวว่า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค 'โควิด 19' ในประเทศไทย ทุกหน่วยงานและทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อป้องกันควบคุมโรค ดูแลรักษาผู้ติดเชื้ออย่างเต็มประสิทธิภาพ ขณะที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ใช้องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ศึกษาวิจัย 'สมุนไพรไทย'เพื่อใช้เป็นยาทางเลือกในการรักษา 'ผู้ป่วยโควิด 19' พบว่า สมุนไพร 'ฟ้าทะลายโจร' มีผลยับยั้งเชื้อไวรัส และมีฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส หากนำมาใช้ร่วมรักษากับการแพทย์แผนปัจจุบันในผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีระดับความรุนแรงน้อย (ไม่มีภาวะปอดอักเสบ) ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้นตามลำดับ และแทบไม่พบผลข้างเคียงอีกด้วย

162279710937

  • ชู2 สมุนไพรไทย 'ฟ้าทะลายโจร-กระชาย' สู้ 'โควิด 19'

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า มีสมุนไพรอีก 1 ชนิดที่เป็นความหวังในการรักษา 'โควิด 19' ในอนาคตอันใกล้ คือ 'กระชาย' จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล (Excellent Center for Drug Discovery : ECDD) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) ที่ได้คัดกรองสารสกัดและสารประกอบธรรมชาติจากพืช 'สมุนไพรไทย'ในท้องถิ่น 122 ชนิด พบสารสกัด 6 ชนิด มีศักยภาพยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อก่อโรคไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2) ที่ปริมาณความเข้มข้นของยาในระดับน้อยๆ และไม่เป็นพิษต่อเซลล์

โดยสารสกัดจาก'กระชาย'มีฤทธิ์แรงที่สุด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Excellence Center for Thai Herbal Product Innovation: ECTHPIn) ที่จัดตั้งโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ECDD มหาวิทยาลัยมหิดล, TCELS และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จะร่วมกันพัฒนาต่อยอดสมุนไพร 'กระชาย'อย่างจริงจัง นำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม ยกระดับการตลาดด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีนวัตกรรมด้านคุณภาพ

162279727940

พญ.อัมพร กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ถูกต้องให้กับประชาชน ในภาวะวิกฤตการระบาดไวรัสโควิด 19 โดยร่วมกับ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ภาคีเครือข่ายแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: เลือกใช้ 'ฟ้าทะลายโจร' ตามท้องตลาด ให้ถูกขนาด ปลอดภัย

                    'ฟ้าทะลายโจร' ทางเลือกรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ระยะเริ่มต้น

                    ไขข้อสงสัย 'ฟ้าทะลายโจร' รักษา - ป้องกัน 'โควิด-19' ได้หรือไม่

  • ย้ำ'ฟ้าทะลายโจร-กระชาย'ทลายโรค ทลายโควิด

จัดกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย เวทีเสวนาวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์แผนไทย กิจกรรมแบ่งฐานให้ความรู้ ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย เช่น ฐานการใช้ยา 'ฟ้าทะลายโจร'และ'กระชาย' การทำน้ำตรีผลา ฐานตำรับยาสมุนไพรรักษาอาการไข้ คลินิกตรวจสุขภาพรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ

ด้านนายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยินดีสนับสนุนพื้นที่จัดงาน 'สมุนไพรไทย' ทลายโรค ทลายโควิด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของคนไทยให้แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคที่ดีในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ 'โควิด 19' 

162279733555

เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่รักสุขภาพที่จะได้นำความรู้ด้าน 'สมุนไพรไทย'และการแพทย์แผนไทยไปปรับใช้กับการดูแลสุขภาพ โดยศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เข้มข้นด้านความสะอาดและปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในศูนย์การค้า