เช็คข้อห้าม !!! ก่อนฉีด "วัคซีนโควิด"

เช็คข้อห้าม !!! ก่อนฉีด "วัคซีนโควิด"

ผู้ที่กำลังเตรียมตัวจะฉีด"วัคซีน" ลองเช็คก่อนว่า มี"ข้อห้าม"อะไรบ้าง ต้องหยุดยาชนิดไหนบ้าง ป่วยด้วยโรคอะไรฯลฯ เพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น

วัคซีนซิโนแวค เป็นวัคซีนที่คาดว่าคนส่วนใหญ่มีโอกาสจะได้รับมากที่สุดในระยะแรก สถาบันบำราศนราดูร มีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวค เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการฉีดวัคซีนดังนี้

ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่รับประทานยาบางชนิด

1)กลุ่มยาไมเกรน

cafergot / avamigran /tofago แนะนำงดยา 5 วันก่อนฉีดวัคซีน

tripan เช่น relpax แนะนำงดยา 24 ชั่วโมงก่อนฉีดวัคซีน

2)กลุ่มยาต้านอาการซึมเศร้า

SSRI เช่น fluoxetin, sertralin, escitalopram

SNRI เช่น venlafaxine, duloxetine

Tricyclic antidepressant เช่น amitriptyline, nortriptyline, imipramine

แนะนำงดยา 24 ชั่วโมงก่อนฉีดวัคซีน

162209675498

3)กลุ่มยาลดน้ำมูก

เช่น pseudoephedrine แนะนำงดยา 24 ชั่วโมงก่อนฉีดวัคซัน

4)กลุ่มยาอื่นๆ

น้ำมันกัญชา, แผ่นแปะนิโคติน,อาหารเสริมและสมุนไพรต่างๆ

แนะนำงดยา 3-5 วันก่อนฉีดวัคซีน

 ข้อแนะนำก่อนฉีดวัคซีน(สำหรับบุคคลทั่วไป)

1)ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ

2)งดชา, กาแฟ, บุหรี่, เครื่องดื่มชูกำลัง, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข้อแนะนำสำหรับบุคคลที่ควรเลื่อนฉีดวัคซีน

1)หญิงหลังคลอดที่ตั้งครรภ์ปกติระยะเวลาน้อยกว่า 6 สัปดาห์, หญิงหลังคลอดที่เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์โดยเฉพาะภาวะครรภ์เป็นพิษระยะเวลามากกว่า 6 สัปดาห์

2)ผู้ที่มีประวัติดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน

-บาดเจ็บของศีรษะ (head injury)

-โรคหลอดเลือดหัวใจ

-โรคหลอดเลือดสมอง

3)ผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง ที่ยังอาการไม่คงที่หรือควบคุมอาการของโรคได้ไม่ดีในช่วงอย่างน้อย 4 สัปดาห์

ข้อแนะนำสำหรับการเตรียมตัว

1)หากท่านมีประวัติเคยติดเชื้อโควิด ให้รอให้หายสนิท 3 เดือนแล้วค่อยมาฉีดวัคซีน

2)หากท่านมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด ให้เข้ารับการตรวจและต้องกักตัวให้ครบ 14 วันก่อนมาฉีดวัคซีน

3)หากท่านมีไข้ ไม่สบาย ในช่วง 2 สัปดาห์ ให้เลื่อนวันมาฉีดวัคซีน

4)หากท่านมีประวัติทานยากลุ่มละลายลิ่มเลือด เช่น Aspirin หรือ warfarin ให้รับประทานยาตามปกติ ไม่ต้องหยุดยา และกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตอนมารับวัคซีน

5)หากท่านมีประวัติแพ้ยา แพ้อาหารหรือแพ้วัคซีนให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่เมื่อมาฉีดวัคซีน

6)หากท่านเพิ่งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มา ให้เว้นช่วงการฉีดวัคซีนให้ห่างกันประมาณ 1 เดือน

7) หากท่านมียาโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน ให้รับประทานยาตามปกติ ควบคุมโรคให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัว และกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดซักประวัติอีกครั้ง

8)สำหรับผู้ที่มาฉีดวัคซีนทุกท่าน พักผ่อนให้เพียงพอ

162209669528

 ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนมาก่อนหน้า มีแนวทางดังนี้ 

1)ถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้ว ให้เว้น 1 เดือน จึงฉีด Sinovac (เริ่มเข็ม 1 และเข็ม 2)

2)ถ้าฉีดวัคซีน Sinovac (ครบ 2 เข็มแล้ว) ให้เว้น 1 เดือน จึงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

3)ถ้าฉีดวัคซีน AstraZeneca แล้วให้เว้น 1 เดือน จึงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และเว้น 1 เดือน จึงฉีด AstraZeneca (เริ่มเข็ม 1 และเข็ม 2)

3) สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิดแล้ว ถ้าต้้องการจะฉีดวัคซีนให้เว้นระยะ 3 เดือน

กรณีต่อไปนี้ไม่สามารถเข้ารับวัคซีน

1)กักตัวยังไม่ครบ 14 วัน

2)ผู้ที่ตรวจหาเชื้อโควิดในระหว่างรอออกผล

3)ผู้ที่หายจากโควิดไม่ถึง 3 เดือน

4)กำลังป่วยไข้ด้วยโรคใดๆ ก็ตาม

 ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

 """""""""""""""""""""

เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับไวรัสโควิดในเซคชั่นจุดประกาย

ถ้ามี 'วัคซีน' แค่ 2 แบบ จะเลือกแบบไหนดี

ต้องมี'ภูมิคุ้มกันหมู่'แค่ไหน ถึงจะสู้'ไวรัสโควิด' ได้ : 'ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันวิทยา'ไขข้อข้องใจ

10 คำตอบถอดรหัส’ไวรัสกลายพันธุ์’ เช็คประสิทธิภาพ‘วัคซีน’ตัวไหนเอาไม่อยู่

สงสัยไหม ! ก่อนฉีด'วัคซีนโควิด' รับวัคซีนแบบอื่นอยู่ ต้องทำอย่างไร

รู้ไว้ดีกว่า! ก่อนฉีด 'วัคซีนโควิด' ผู้ป่วย 'โรคหลอดเลือดหัวใจ' ต้องเตรียมตัวอย่างไร