'สปสช.' ย้ำเช็คสิทธิตรวจฟรี! 'โควิด-19 ' ได้ทั้ง 'รพ.รัฐและเอกชน' ทุกแห่ง

'สปสช.' ย้ำเช็คสิทธิตรวจฟรี! 'โควิด-19 ' ได้ทั้ง 'รพ.รัฐและเอกชน' ทุกแห่ง
8 เมษายน 2564
27,017

"สปสช."ย้ำทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย หากเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถไปตรวจหาเชื้อ "โควิด-19" ได้ฟรีที่ "รพ.รัฐและเอกชน" ทุกแห่ง ค่าตรวจโควิด-19 ตามดุลยพินิจของแพทย์เบิกจ่ายกับ สปสช.

จากกรณีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" ภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยหลายกรณีเชื่อมโยงกับสถานประกอบการประเภท "สถานบันเทิง" ผับ บาร์ ทางรัฐบาล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีความห่วงใยสุขภาพของพี่น้องประชาชนสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนโรค ควบคุม ป้องกันโรค จัดเตรียมมาตรการสนับสนุนต่างๆ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการคัดกรองโรคและการรักษาได้อย่างทันท่วงที 

  • "สปสช." ย้ำกลุ่มเสี่ยงตรวจคัดกรอง "โควิด-19" ได้ทุก "รพ.รัฐและเอกชน"

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ "สปสช." เปิดเผยว่า "สปสช." ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจหนึ่งคือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งรวมไปถึงบริการ "ตรวจคัดกรอง" ด้วย

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่า หากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเข้ารับการ "ตรวจคัดกรอง" เช่น มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด มีประวัติเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เคยติดต่อสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการป่วย สามารถเดินทางไปเข้ารับการ "ตรวจคัดกรอง"ได้ที่ "รพ.รัฐและเอกชน" ทุกแห่ง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ "สปสช."ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับเป็นการ "ตรวจคัดกรอง"โควิด-19 ให้กับ "รพ.รัฐและเอกชน"ทุกแห่ง ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนนั้น สปสช.ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดี โดย นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ระบุว่าโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งยินดีให้บริการ "ตรวจคัดกรอง" โควิด-19 แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล

  • เช็คสิทธิตรวจคัดกรอง "โควิด-19" ได้ทั้ง "รพ.รัฐและเอกชน"ที่นี้

นอกจากนี้ ขอย้ำว่าสิทธิการตรวจคัดกรอง "โควิด-19" เป็นสิทธิของคนไทยทุกคน ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เท่านั้น แต่รวมถึงผู้ที่ใช้สิทธิประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ ตลอดจนสิทธิสุขภาพอื่นๆ ด้วย

ดังนั้น ขอเน้นย้ำว่าคนไทยทุกคนสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ฟรี และขอเชิญชวนให้ผู้ที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงรีบไปเข้ารับการ ตรวจคัดกรอง "โควิด-19" โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง คนในครอบครัว คนใกล้ชิด และจะเป็นการป้องกันการระบาดในวงกว้างอีกทางหนึ่งด้วย หากตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อก็เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากผลออกมาเป็นลบไม่ติดเชื้อ ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองเช่นเดียวกัน

"ท่านที่เคยเดินทางไปในพื้นที่ที่พบการระบาด มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ หรือเริ่มมีอาการไม่สบาย สงสัย ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ สามารถไปรับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลได้เลย โดยทางแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าท่านมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนและวางแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของท่าน" นพ.จเด็จ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

161785623058

ดังนั้น อย่านิ่งนอนใจหรือประมาทว่าตัวเองไม่น่าจะติดเชื้อ หากท่านเคยไปพื้นที่ระบาด กรณีล่าสุดคือสถานบันเทิงที่พบผู้ติดเชื้อ"โควิด-19" หรือคนที่ไม่ได้ไปแต่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" แม้จะไม่มีอาการอะไรก็ขอให้ไปพบแพทย์ก่อน ถ้าท่านไม่ติดเชื้อ ท่านก็จะได้สบายใจว่าไม่ติด

แต่หากตรวจพบเชื้อ ก็จะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาแต่เนิ่นๆ โดยกระบวนการทั้งหมดไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางโรงพยาบาลจะส่งเบิกกับ "สปสช."ตามหลักเกณฑ์ ซึ่ง สปสช.ได้แจ้งให้โรงพยาบาลทุกสังกัดทั้งรัฐและเอกชนทุกแห่งทราบแล้วถึงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรอง "โควิด-19" ตามดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายกับ "สปสช."ได้ โดยไม่ต้องเรียกเก็บจากผู้ป่วย

  • กลุ่มไหนบ้าง? เป็นกลุ่มเสี่ยงตรวจคัดกรอง "โควิด-19"

ทั้งนี้ "สปสช."จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรอง "โควิด-19" แก่คนไทยทุกคน สำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาตินั้น ทางกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมงบประมาณสำหรับตรวจคัดกรอง "โควิด-19" ไว้แล้ว และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

สำหรับกลุ่มเสี่ยง "ตรวจคัดกรอง"โควิด-19 มีดังนี้
ก.ตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อ "โควิด-19" ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการต่อไปนี้ คือ ไข้/อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก

มีปัจจัยเสี่ยง คือ กรณี 14 วันก่อนเริ่มป่วย มีประวัติอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้
-สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19
-ไปในสถานที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถานบันเทิง หรือขนส่งสาธารณะที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
-เดินทางไปยัง/มาจาก/หรืออยู่อาศัย ในประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
-ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค

และกรณีแพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19

ทั้งนี้ สำหรับกรณีสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 หรือไปในสถานที่มีการระบาดมา ไม่มีอาการป่วย แต่สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 สามารถไปรับการตรวจคัดกรองได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย สปสช.ได้ปรับแก้ประกาศให้ครอบคลุมการตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายกับ สปสช.ได้ โดยไม่ต้องเรียกเก็บจากผู้ป่วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :เปิดวิธีเช็คความเสี่ยง ‘ติดโควิดหรือยัง’ ด้วยแบบประเมิน 3 เว็บหลัก

                   แพทย์แนะตรวจ 'โควิด-19' ควรตรวจด้วยชุด'Rapid Test '

                   แห่ 'ตรวจโควิด' ทะลัก รพ.เอกชน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง