รวม 'ประกันโควิด-19' แบบ เจอ จ่าย จบ อัพเดท เม.ย. 64

รวม 'ประกันโควิด-19' แบบ เจอ จ่าย จบ อัพเดท เม.ย. 64

รวมลิสต์ "ประกันโควิด-19" แบบ "เจอ จ่าย จบ" ที่ยังปิดขาย รับ "โควิด-19" ระบาดระลอกใหม่ ช่วง "สงกรานต์64"

"โควิด-19" กลับมาระบาดซ้ำครั้งใหญ่ในประเทศไทยอีกครั้ง ในระหว่างที่ "วัคซีนโควิด-19" ในไทยยังฉีดให้ประชาชนได้เพียง 0.1% (ณ เม.ย. 64) ยังพบการติดเชื้อหลักร้อยรายต่อวัน และมีทั้งรัฐมนตรี ดารานักแสดง และประชาชนจำนวนมาก สะท้อนว่า "สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า" ในครั้งนี้ ยังไม่จบลงง่ายๆ 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงอัพเดทตัวช่วยป้องกันความเสี่ยงของประชาชน โดยรวบรวม "ประกันโควิด-19" จากบริษัทประกันต่างๆ เพื่อช่วยดูแลตัวเองในช่วงวิกฤติ ดังนี้

เปรียบเทียบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

161778884591
  •  สินทรัพย์ประกันภัย + TQM 

ผลประโยชน์ กรณีตรวจเจอติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นครั้งแรก อีกทั้งยังเพิ่มความคุ้มครองการแพ้วัคซีน "โควิด-19" แต่ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โดยมีให้เลือกความคุ้มครองตามเบี้ยประกัน ได้แก่ 99 บาท/ปี 199 บาท/ปี 299 บาท/ปี จนถึง 499/ปี  

ข้อมูลเพิ่มเติม : TQM

161778884565

  •  อาคเนย์ประกันภัย 

ประกันภัยโควิด-19 พ่วงประกันอุบัติเหตุที่สามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามระดับเบี้ยประกันภัย โดยแบ่งออกเป็น 4 แผน ได้แก่

- แผน 1 เบี้ยประกันภัย 260/ปี

- แผน 2 เบี้ยประกันภัย 519/ปี

- แผน 3 เบี้ยประกันภัย 778/ปี

- แผน 4 เบี้ยประกันภัย 1,037/ปี

ทั้งนี้ มีการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่หรือมีประวัติเดินทางไปยังจังหวัด สมุทรสาคร สามารถซื้อประกันโควิดจากบริษัทอาคเนย์ประกันภัยได้เฉพาะ แผน 1 เบี้ยประกันภัย 260/ปี เท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : อาคเนย์ประกันภัย

161778933118

  •  สินมั่นคงประกันภัย 

ประกันแบบ "เจอ จ่าย จบ" พร้อมจ่ายเงินชดเชยทันทีที่ตรวจพบว่า ผู้เอาประกันภัย "ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า" (COVID-19) (มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์) โดยจะจ่ายเป็นเงินก้อน (เต็มทุนวงเงินคุ้มครอง) สูงสุด 100,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 1-99 ปี มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มาก่อนการทำประกันภัย โดยมีแผนประกันให้เลือก 3 แผน คือ 99 บาท/ปี 199 บาท/ปี และ 339 บาท/ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : สินมั่นคงประกันภัย

161778938461

  •  วิริยะประกันภัย 

วิริยะ ประกันภัย เปิดแผนประกันภัย "โควิด ซูเปอร์ ชีลด์" แผน 1 เบี้ย 399/ปี และแผน 2 เบี้ย 599/ปี สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ยังไม่เคยมีประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น (จำกัดการซื้อ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์)

ทั้งนี้ยังมีการเพิ่มความคุ้มครองการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการแพ้วัคซีนโควิด 19 สูงสุด 200,000 บาท สำหรับแผนซูเปอร์ ชีลด์ 1 เบี้ยประกัน 399 บาท และสูงสุด 300,000 บาท สำหรับแผน ซูเปอร์ ชีลด์ 2 เบี้ยประกัน 599 บาท ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม : วิริยะประกันภัย

ทั้งนี้ แผนประกันของทุกบริษัทจะต้องมีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก ซึ่งผู้เอาประกันควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนทำประกันด้วย

161796840178