เปิดเกณฑ์ 'ตรวจโควิดฟรี' ต้องมีอาการแค่ไหน? เช็คที่นี่!

เปิดเกณฑ์ 'ตรวจโควิดฟรี' ต้องมีอาการแค่ไหน? เช็คที่นี่!
7 เมษายน 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
45,709

เช็คเงื่อนไขอีกที! ใครสามารถไป "ตรวจโควิดฟรี" ได้บ้าง? และต้องผ่านเกณฑ์อย่างไร? ต้องมีอาการป่วยระดับไหน? ถึงจะได้ตรวจ "โควิด-19" ฟรี ชวนหาคำตอบไปพร้อมกัน

จากกรณี "โควิด-19" กลับมาระบาดระลอกใหม่อีกครั้ง โดยมีศูนย์กลางการแพร่ระบาดเชื่อมโยงสถานบันเทิงทองหล่อ-เอกมัย หลายแห่ง ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อเฉพาะในกรุงเทพฯ พุ่งสูงถึง 216 ราย (ณ วันที่ 7 เม.ย.64) ทำเอาหลายคนหวั่นใจเพราะเพิ่งไปในพื้นที่เสี่ยงมา แบบนี้จะไป "ตรวจโควิดฟรี" ที่ไหนได้บ้างนะ?

เรื่องนี้ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์จะพาไปหาคำตอบด้วยกัน เพราะการจะ "ตรวจโควิดฟรี" นั้น ต้องพิจารณาจากเกณฑ์หลายๆ อย่างประกอบกัน ส่วนจะมีอะไรบ้าง? มาเช็คลิสต์กันเลย

1. เช็ค 4 เกณฑ์ก่อนไป "ตรวจโควิดฟรี"

เมื่อช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้เอาไว้ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดเตรียมมาตรการสนับสนุนต่างๆ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด ซึ่งคนไทยทุกคนจะได้รับตรวจการคัดกรองโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ตรวจฟรี!!) แต่ต้องเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.1) มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด (สถานบันเทิงทองหล่อ เอกมัย รัชดา จตุจักร)

1.2) มีประวัติเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 

1.3) เคยติดต่อสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

1.4) มีอาการไม่สบายที่เข้าข่าย คือ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

161779127064

2. นอกจากอาการป่วย ต้องมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ด้วย

โดยเกณฑ์การตรวจคัดกรองโควิด-19 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค หรือ PUI (Patient Under Investigation) ของกรมควบคุมโรค คือ ผู้สงสัยติดเชื้อที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ประวัติมีไข้ 37.5 องศาฯ ขึ้นไป ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

- เดินทางไปยัง มาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงที่มี่รายงาน
- สัมผัสกับผู้ป่วยต้องสงสัยหรือยืนยันโรคโควิด-19 
- ไปตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ขนส่งสาธารณะ ที่มีผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันโรคโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
- เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค หรือทำงานสัมผัสผู้ติดเชื้อ

หากมีอาการเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์นี้ รวมถึงกรณีที่ท่านสงสัยหรือไม่แน่ใจ สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน ไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. สปสช. จะดูแลเรื่องค่าตรวจโควิด

โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่คนไทยทุกคน ดังนั้น หากมีกลุ่มเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก็สามารถแจ้งให้ไปรับการตรวจคัดกรองได้ฟรีเช่นกัน และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

161779127215

4. ไปตรวจที่ โรงพยาบาลรัฐ ได้ที่ไหนบ้าง? (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)

 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แล็บอ้างอิง) 
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (แล็บอ้างอิง) 
 • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงพยาบาลราชวิถี 
 • สถาบันบําราศนราดูร 
 • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย) 
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา)
 • คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล 
 • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
 • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 •  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกาแผนกเรโทรไวโรโลยี
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
 • โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
 • คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ห้องปฏิบัติการหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลก ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข 
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
 • โรงพยาบาลตํารวจ 
 • โรงพยาบาลปทุมธานี 
 • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
 • โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
 • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 • ห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการวิจัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
 • โรงพยาบาลตากสิน 
 • ห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลบางกรวย 
 • กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค 
 • ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 • โรงพยาบาลกลาง 
 •  สถาบันโรคทรวงอก

5. ไปตรวจที่ โรงพยาบาลเอกชน ได้ที่ไหนบ้าง?

 • โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 
 • บริษัทไบโอโมเลกุลาร์ แลบอราทอรี่ส์
 • คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคําแหง 
 • หวนจียีนเทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์ 
 • บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท์ จํากัด
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 • โรงพยาบาลเวชธานี
 •  บริษัท พีซีที่ ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จํากัด 
 • โรงพยาบาลพระรามเก้า
 •  โรงพยาบาลนครธน 
 • World Medical Hospital
 • บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์แห่งเอเชีย จํากัด (โรงพยาบาลลาดพร้าว)
 •  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 
 • โรงพยาบาลนนทเวช 
 •  โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ 
 •  โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน 
 • โรงพยาบาลมหาชัย 
 • โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 
 • คลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์ 
 •  บริษัท แอท-ยีนส์ จํากัด 
 •  ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ลาบอราทอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 
 • โรงพยาบาลสุขุมวิท 
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ 
 •  โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 
 •  คลินิกเทคนิคการแพทย์ โปรแล็บ วิภาวดี 
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคําแหง
 •  โรงพยาบาลเจ้าพระยา 
 •  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 • โรงพยาบาลวิภาวดี 
 •  โรงพยาบาลรามคําแหง 
 •  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 
 • โรงพยาบาลบางนา 5 
 •  บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จํากัด 
 • บริษัทเอ็มบริโอ แพลนแนท จํากัด (สยามเฟอร์ทิลิตี้ คลินิก)
 • โรงพยาบาลซีจีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 
 • บริษัท เมดิคอลไลน์แล็บ จํากัด 
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 
 •  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (สมุทรสาคร) 
 • บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จํากัด 
 • โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 •  โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ 
 • โรงพยาบาลศิครินทร์ 
 • โรงพยาบาลเอกชัย องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สาขากรุงเทพมหานคร (International Organization for Migration, IOM)
 • โรงพยาบาลวิภาราม
 •  โรงพยาบาลเมดพาร์ค 
 •  MIC Lab (บริษัทเมดิคอล อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด) 
 •  โรงพยาบาลปิยะเวท 
 •  โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
 •  บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ซิสเท็มส์ จํากัด
 • สาขาโรงพยาบาลพญาไท 2

160870909714

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง