'ม33เรารักกัน' ตรวจสอบสิทธิ www.ม33เรารักกัน.com โอน 'เงินเยียวยา' งวดที่ 2 วันนี้

'ม33เรารักกัน' ตรวจสอบสิทธิ www.ม33เรารักกัน.com โอน 'เงินเยียวยา' งวดที่ 2 วันนี้

"ม33เรารักกัน" ตรวจสอบสิทธิ เปิดเงือนไข www.ม33เรารักกัน.com โอน "เงินเยียวยา" งวดที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม พร้อมขั้นตอนเช็คเงินโครงการ

มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา กลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม หรือที่เรียกกันว่า ผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ผ่านการลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com ที่เริ่มโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ ม33เรารักกัน ตรวจสอบสิทธิ ผ่านแอพลิเคชั่น เป๋าตัง มาตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 นั้น จนถึตอนนี้ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องสำหรับการโอนเงินเยียวยา 1,000 บาทในงวดที่ 2 

โดยในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ระบบจะทำการโอนเงินเยียวยาในมาตรการดังกล่าว เข้าบัญชีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคัดกรองสิทธิ ซึ่งต้องไม่ลืมว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิมีคุณสมบัติดังนี้ 

คุณสมบัติการคัดกรองผู้ลงทะเบียน ม33เรารักกัน ตรวจสอบสิทธิ

 • สัญชาติไทย
 • เป็นผู้ประกันตน ม.33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
 • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะ
  กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
 • ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับการคัดกรองสิทธิ และการใช้งานรวมถึงการยืนยันตัวตน ม33เรารักกัน ตรวจสอบสิทธิ นั้น จะมีผลต่อการช่วงเวลาที่ระบบจะโอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ของผู้ได้สิทธิแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา 3 เงื่อนไข คือ 

1. หลักเกณฑ์ ม33เรารักกัน ตรวจสอบสิทธิ ยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2564

หากผู้ได้รับสิทธิลงทะเบียน และยืนยันตัวตนในช่วงเวลาดังกล่าว ก็จะได้รับเงินงวดแรกตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ก่อนจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี 1,000 บาททุกสัปดาห์ในวันจันทร์ จนครบ 4,000 บาท

 • 22 มี.ค.2564 (รับเงินงวดแรก)
 • 29 มี.ค.2564 (รับเงินงวดที่ 2 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น.)
 • 5 เม.ย.2564
 • 12 เม.ย.2564

2. หลักเกณฑ์ ม33เรารักกัน ตรวจสอบสิทธิ กดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 11 เมษายน 2564 

หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 11 เมษายน 2564 จะได้รับวงเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม จนถึงวันที่กดใช้งาน และจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกๆ วันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

3. หลักเกณฑ์ ม33เรารักกัน ตรวจสอบสิทธิ กดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 

หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 ก็จะได้รับวงเงินสะสม จำนวน 4,000 บาทครั้งเดียว หลังการกดใช้งาน ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถสะสมเงินจำนวน 4,000 บาทได้ แต่ต้องใช้จ่ายก่อนวันที่ ถึงสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ม33เรารักกัน ตรวจสอบสิทธิ เงินเยียวยางวดที่ 2

ขณะเดียวกัน ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่เช็คสิทธิ์แล้ว ได้รับเงินเยียวยาจำนวน 4,000 บาท จะต้องกดยืนยันสิทธิในแอพฯ เป๋าตังด้วย มีวิธีดังนี้

ขั้นตอนยืนยันตัวตน ม33เรารักกัน ตรวจสอบสิทธิ ผ่านแอพฯเป๋าตัง

 1. กดอัพเดตแอพพลิเคชั่นเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 10.37.0
 2. กดเปิดแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และเลือก G-Wallet
 3. เลือกเข้าใช้งาน 33เรารักกัน
 4. กดยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูล และการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล
 5. เมื่อกดยืนยัน และยินยอมสำเร็จ ก็จะสามารถเข้าใช้งานในเมนูโครงการได้ 

ขั้นตอนการใช้งาน ม33เรารักกัน ตรวจสอบสิทธิ ผ่านแอพฯเป๋าตัง

 1. เปิดใช้งานแอพลิเคชั่นเป๋าตัง
 2. เลือกเมนู ม.33เรารักกัน กด ใช้สิทธิ
 3. เมนูจะแสดงยอดเงินคงเหลือสำหรับการใช้จ่าย และเมนู QR Code สำหรับสแกนจ่ายเงิน 
 4. กดสแกนโค้ดจากร้านค้า หากต้องการใช้จ่าย 
 5. กรองรหัสส่วนตัวเพื่อยืนยันการใช้จ่าย 

ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนมีปัญหาในการลงทะเบียนดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. และโทรสายด่วน กระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)