'เราชนะ' เช็คสิทธิ ขยายเวลาลงทะเบียน 'เงินเยียวยา' เพิ่มเติม 9 เมษายน นี้

'เราชนะ' เช็คสิทธิ ขยายเวลาลงทะเบียน 'เงินเยียวยา' เพิ่มเติม 9 เมษายน นี้

"เราชนะ"เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ "เงินเยียวยา" ขยายเวลาลงทะเบียนเพิ่มเติม สำหรับกลุ่มพิเศษ จากเดิม 26 มีนาคม เป็นวันที่ 9 เมษายน 2564 เช็ครายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือกลุ่มที่อยู่นอกระบบประกันสังคม ผ่านโครงการเราชนะ โดยลงทะเบียน www.เราชนะ.com เพื่อรับเงินเยียวยา 7,000 บาท ล่าสุดกระทรวงการคลังระบุว่า ได้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน 32.4 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 160,716 ล้านบาท

สำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ที่เพิ่งสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ล่าสุด ได้มีความเคลื่อนไหวจากมาตรการออกมาดังนี้   

ข่าวที่น่าสนใจ : 

เราชนะ เช็คสิทธิ เงินเยียวยา ลงทะเบียน

กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ได้มีนโยบายให้ขยายระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียนมาตรการ เราชนะ ออกไปเป็นครั้งที่ 3 เฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ 9 เมษายน 2564

โดยผู้ได้รับสิทธิในกลุ่มพิเศษ ที่ต้องการลงทะเบียนร่วมมาตรการรับเงินเยียวยานั้น สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคาร 1,023 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงจุดบริการพิเศษจำนวน 871 จุดทั่วประเทศ หรือ สามารถตรวจสอบจุดบริการได้ที่ www.krungthai.com  หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะที่เบอร์โทรศัพท์ 02-111-1144 

  • การให้บริการลงทะเบียน เราชนะ เช็คสิทธิ กลุ่มพิเศษ ตรวจสอบจุดให้บริการตามขั้นตอนนี้

1. เข้าไปที่ www.krungthai.com

2. กดที่เมนู จุดให้บริการ หรือ คลิกที่นี่ 

3. เลือกพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบ 

- สาขาในประเทศ / สาขาต่างประเทศ

- เลือกสาขา หรือ กรอกรหัสสาขา 

- พิมพ์คำค้นหา 

หรือ 

- เลือก จังหวัด อำเภอ เลือกวันที่เปิดให้บริการ 

4. กดค้นหาจุดให้บริการ 

หรือ สามารถตรวจสอบจุดให้บริการที่อยู่ใกล้ตัวได้จาก เมนู ค้นหาจุดบริการที่อยู่ใกล้คุณ หรือ คลิกที่นี่

เราชนะ เช็คสิทธิ เงินเยียวยา ลงทะเบียน

ความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 นั้น มีประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 60,201 ล้านบาท

โดยที่ ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการเราชนะแล้ว จำนวน 16.7 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 92,106 ล้านบาท

ส่วนประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 8,409 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน 32.4 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 160,716 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการเราชนะ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (เฉพาะวันและเวลาราชการ) โครงการเราชนะ โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 

โครงการคนละครึ่ง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3697 3527 2548 และ 3509

Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ตลอด 24 ชั่วโมง) โทร. 0 2111 1122