'เราชนะ' เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ ทบทวนสิทธิ 'เงินเยียวยา' ผ่าน www.เราชนะ.com

'เราชนะ' เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ ทบทวนสิทธิ 'เงินเยียวยา' ผ่าน www.เราชนะ.com

เช็ครายละเอียด "เราชนะ" เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนทบทวนสิทธิรับ "เงินเยียวยา" 7,000 บาท ผ่าน www.เราชนะ.com ทำตามขั้นตอนได้ง่ายๆ

มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 จำนวน 7,000 บาทผ่านมาตรการเราชนะ โดยการลงทะเบียน www.เราชนะ.com ที่เริ่มทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียน และยืนยันสิทธิในกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มผู้ใช้แอพฯ เป๋าตัง ที่มีชื่อในระบบ และกลุ่มที่ยังไม่มีชื่อในระบบ ซึ่งทางรัฐบาลได้เปิดให้ลงทะเบียน และยืนยันสิทธิไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา

กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป หรือ กลุ่มที่ 3 ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 มีประชาชนสนใจลงทะเบียนแล้วมากกว่า 10.73 ล้านคน โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดกรองขอคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนยืนยันรับสิทธิ์โครงการฯ แล้วกว่า 6.8 ล้านคน

อัพเดท! : 

จนถึงวันนี้ แม้แต่ละกลุ่มจะเริ่มทยอยได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการกันแล้ว แต่ยังมีอีกหลายคนที่ถูกระบบคัดกรองไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ ซึ่งทางระบบเองก็ได้เปิดให้ทบทวนสิทธิเราชนะสำหรับผู้ที่ "ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ" เพื่อให้ระบบคัดกรองอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ไปจนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยแบ่งรอบการยื่นทบทวนสิทธิ เราชนะ เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะออกเป็น 2 รอบด้วยกัน คือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

  • ทบทวนสิทธิเราชนะ รอบ 1

1. ขอทบทวนสิทธิเราชนะ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 - 21 กุมภาพันธ์ 2564
2. ประกาศผลการคัดกรองในวันที่ 4 มีนาคม 2564
3. ระบบจะเริ่มโอนเงินเข้าแอพฯ เป๋าตัง วันที่ 11 มีนาคม 2564

  • ทบทวนสิทธิเราชนะ รอบ 2

1. ขอทบทวนสิทธิเราชนะ www.เราชนะ.com วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2564
2. ประกาศผลการคัดกรองในวันที่ 19 มีนาคม 2564
3. ระบบจะเริ่มโอนเงินเข้าแอพฯ เป๋าตัง วันที่ 25 มีนาคม 2564

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเราชนะ เช็คสิทธิลงทะเบียนทบทวนสิทธิสามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังนี้

  • ขั้นตอนการทบทวนสิทธิ "เราชนะ"

1. เข้าไปที่ www.เราชนะ.com หรือ คลิกที่นี่

2. เลือกเมนู ทบทวนสิทธิ (ปุ่มสีเหลือง) หรือ คลิกที่นี่

3. กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่

- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

- ชื่อ - นามสกุล

- วัน เดือน ปี เกิด

4. หลังจากกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้กดที่เมนู "ทบทวนสิทธิ"

161310971513

เท่านี้ กระทรวงการคลังจะทำการส่งรายชื่อ ย้อนกลับไปตรวจสอบอีกครั้ง โดยต้องไม่ลืมคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิเราชนะ เพื่อ เช็คสิทธิตรวจสอบสถานะ คือ

1. ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากรัฐ

4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

5. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 0-2273-9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) หรือ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2111-1144