'เราชนะ' เพิ่มปุ่ม 'สละสิทธิ' บนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

'เราชนะ' เพิ่มปุ่ม 'สละสิทธิ' บนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

เว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพิ่มปุ่ม "สละสิทธิ" สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการรับสิทธิมาตรการเราชนะ ขณะกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอกดไม่เข้าร่วมมาตรการเราชนะผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง 18 ก.พ.

"เราชนะ" มาตรการจากรัฐที่ต้องการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร อาชีพอิสระ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงกลุ่มที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน โดยมีการกำหนดคุณสมบัติไว้ 7 ข้อ และลงทะเบียนสำหรับบางกลุ่มผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงิยเยียวยา 7,000 บาท ผ่านบัตรคนจน หรือแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง 

ที่ผ่านมาระบบได้เปิดให้ตรวจสอบสิทธิเราชนะสำหรับกลุ่มคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน และกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com รวมถึงมีการเพิ่มช่องทางการทบทวนสิทธิเราชนะ สำหรับกลุ่มที่ตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ของมาตรการ แต่ต้องการได้รับสิทธิเยียวยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

161332483095

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ล่าสุดเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้เพิ่มปุ่ม "สละสิทธิ" ขึ้นมา สำหรับกรณีผู้ที่ได้รับสิทธิ แต่ไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมมาตรการเราชนะ ให้สามารถแจ้งสละสิทธิ หรือแจ้งยกเลิกได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

161332499939

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com คลิกเลือกปุ่ม "สละสิทธิ"

2.ระบบจะแสดงหน้ายื่นขอสละสิทธิ 

3.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกดขอสละสิทธิการเข้าร่วมโครงการเราชนะ

- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ที่ต้องการสละสิทธิ
- ชื่อ นามสกุล
- วัน เดือน ปีเกิด

ขณะที่ในกลุ่มข้าราชการ หรือลูกจ้างราชการที่ได้สิทธิรับเงินเยียวยา 7,000 บาท จากมาตรการเราชนะ เนื่องจากมีฐานข้อมูลจากมาตรการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน เมื่อตรวจสอบว่าได้รับสิทธิเราชนะ และที่ผ่านมามีความกังวลว่าจะสามารถใช้สิทธิได้หรือไม่? เนื่องจากตามเกณฑ์ของมาตรการระบว่าไว้ว่า คุณสมบัติจะต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างหน่วยงานรัฐ 

ในประเด็นนี้ "กุลยา ตันติเตมิท" รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุ กลุ่มบุคคลดังกล่าว ขอให้กดไม่เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ไม่เช่นนั้นจะถูกเรียกเงินคืนในภายหลัง 

โดยมีวิธีการกด "ยกเลิกสิทธิ" สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการ ดังนี้ เมื่อถึงวันที่ 18 ก.พ.2564 จะมีแถบข้อความขึ้นให้บนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และถามว่า ท่านยืนยันจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ ผู้ที่เป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าเกณฑ์ไม่ได้รับเงินในโครงการนี้ จะต้องกด "ไม่เข้าร่วมมาตรการเราชนะ" เพราะถ้าหากระบบตรวจพบภายหลังจะมีการเรียกเงินคืน