'เราชนะ' เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ เปิดขั้นตอนสมัคร กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

'เราชนะ' เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ เปิดขั้นตอนสมัคร กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

"เราชนะ" เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน พร้อมเปิดลงทะเบียนที่สาขาธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียน ตั้งแต่ 15-25 ก.พ.2564 วิธีสมัคร และหลักฐานที่ต้องเตรียมไปมีอะไรบ้าง? เช็คที่นี่

"เราชนะ" มาตรการที่รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 7,000 บาท แบ่งโอนเป็นรายสัปดาห์ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และบัตรคนจน 

ล่าสุดโครงการ เราชนะ เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ ขยายโครงการแก่ประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้แก่

- ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
- ไม่สามารถที่จะมีสมาร์ทโฟน
- ไม่สามารถเข้างานแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้ 
ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเอง หรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิที่ได้รับผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

สามารถลงทะเบียนเราชนะได้ระหว่างวันที่ 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สาขาธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

161336885745

  • สิ่งที่เตรียมลงทะเบียนเราชนะผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

เราชนะ เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ ประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจะต้องนำ "บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด" ใช้ประกอบการลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิโครงการเราชนะ โดยจะต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตน โดยการเสียบบัตรประชาชนผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) พร้อมกับกำหนดรหัสเป็น PIN Code ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด 

หากใครไม่มี "บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด" ต้องติดต่อขอทำบัตรประชาชนแบบใหม่ก่อนโดยไม่มีข้อยกเว้น 

  • ขั้นตอนลงทะเบียนเราชนะผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

สำหรับลงทะเบียนผ่านหน้าจอของธนาคารกรุงไทย จะมีระบบลงทะเบียนให้คล้ายๆ กับที่ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนปกติ ผ่าน www.เราชนะ.com เพียงแต่ระบบนี้จะไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้ามา สามารถเข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ระบบธนาคารกรุงไทย 

ซึ่งข้อมูลที่ต้องระบุ ได้แก่ 

  • ชื่อ นามสกุล 
  • เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน
  • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อได้ ชื่อผู้ที่ติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น (ซึ่งอาจเป็นตัวเองได้ อาจเป็นเบอร์โทรศัพท์ได้)

ในส่วนของขั้นตอนการยืนยันตัวตน ผ่านเครื่องของธนาคารกรุงไทย หรือเครื่อง EDC เพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าตัวจริงๆ มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้

  • เสียบบัตรประชาชนเข้าไป
  • กำหนด PIN 6 หลัก ซึ่งรหัสนี้จะนำไปใช้จ่ายที่ร้านค้าในการใช้สิทธิเราชนะ
  • ประชาชนต้องถ่ายรูปภาพใบหน้า 
  • ถ่ายรูปบัตรประชาชน

เมื่อทำเสร็จ รอผลเราชนะ เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ ถ้าผ่านถึงจะได้รับเงินมาตรการเราชนะ โดยเมื่อได้สิทธิจะได้รับวงเงินเข้าบัตรประชาชนเป็นรายสัปดาห์ เงินเข้าทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท ซึ่งงวดแรกจะได้รับวันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 4,000 บาท เนื่องจากจ่ายตกเบิกเดือนกุมภาพันธ์ด้วย และงวดถัดไปจะได้รับ 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท

ทั้งนี้การใช้สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนสำหรับการซื้อสินค้าหรือชำระบริการจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ร้านค้าคนละครึ่ง และร้านค้าเราชนะ ใช้สิทธิเราชนะได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564