เศรษฐกิจ

ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ไม่สำเร็จ เปิดเทคนิคแก้ไขข้อมูลใหม่ได้ทันที

ลงทะเบียน "เราชนะ" ไม่สำเร็จ เปิดเทคนิคแก้ไขข้อมูลใหม่ได้ทันที ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

"เราชนะ" เปิดให้ "ลงทะเบียน" ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ..- 12 .. 64 วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือน ม.ค.-ก.พ. 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท สำหรับประชาชนที่จัดอยู่ใน กลุ่มที่ 3 คือเป็นผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการ "คนละครึ่ง" หรือ "เราเที่ยวกัน" มาก่อน ไม่มีเคยมีชื่อในระบบ และไม่มีแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมจุดผิดเยอะเหตุลงทะเบียน "เราชนะ" ไม่สำเร็จมาให้เช็คอีกครั้ง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ข้อสังเกตุ 5 จุดผิดพลาดส่งผล ลงทะเบียน "เราชนะ" ไม่เร็จ มีรายละเอียดดังนี้

1. เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

  • ต้องถูกต้องและครบ 13 หลัก ไม่ต้องขีดขั้นระหว่างตัวเลข

2. ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี *ห้ามใส่ชื่อเล่น) นามสกุล

  • ตรวจดูสระและคำสะกดให้ดี เช่น สระเอ สระแอ เป็นต้น ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ

3. รหัสหลังบัตร 12 หลัก

  • ไม่ต้องขีดขั้นระหว่างตัวอักษรและตัวเลข 2 ตัวแรกคือ ภาษาอังกฤษ / 10 ตัวหลังคือตัวเลข

161210305360

นอกเหนือจากนี้ยังมี 5 จุดผิดที่พบบ่อย ส่งผลลงทะเบียน "เราชนะ" ไม่สำเร็จเช่นกัน คือ


1. ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ

2. ชื่อกลาง หากไม่มีให้เว้นว่างไว้ ห้ามใส่ชื่อเล่นลงไปช่องนี้

3. นามสกุล หากมีชื่อสกุลนำหน้าด้วย ณ เช่น ณ เชียงใหม่ / ณ พัทลุง เป็นต้น ให้เขียนเว้นวรรคด้วย

4. เลขประจำตัวบัตรประชาชนต้องใส่ให้ครบ 13 หลัก

5. รหัสหลังบัตรประชาชน ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข ให้ใส่ติดกัน ไม่ต้องขีดขั้น

161210310996

161210312384

ประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 2564 

อย่างไรก็ตาม "กระทรวงการคลัง" ยังได้อีกด้วยว่า หากลงทะเบียน "เราชนะ" ไม่สำเร็จ

  1. จะมี SMS แจ้งผลกรอกผิดที่จุดใด ลงทะเบียนใหม่ได้ทันที ภายใน 12 ก.พ.64
  2. ถ้าแก้ไขข้อมูลแล้ว แต่ยังคงลงทะเบียนไม่ได้ โทร call center กรุงไทย 02-111-1144 กด 2 เพื่อตรวจสอบเลขบัตรประชาชนว่ามีการยืนยันตัวตนหรือยัง

เมื่อท่านอยู่ในกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ "บัตรคนจน" ไม่ต้องลงทะเบียน โดยวงเงินจะเข้าครั้งแรก 5 ก.พ. 2564 เงินจะเข้าเป็นรายสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ ถึง 26 ม.ค. 2564 

ข่าวที่น่าสนใจ :