สรุป 'บัตรคนจน' เดือนกุมภาพันธ์ 2564 รับเงินทั้งหมดเท่าไร? 'เราชนะ' โอนเข้าวันไหน ?

สรุป 'บัตรคนจน' เดือนกุมภาพันธ์ 2564 รับเงินทั้งหมดเท่าไร? 'เราชนะ' โอนเข้าวันไหน ?

สรุปชัด "บัตรคนจน" เดือนกุมภาพันธ์ 2564 รับเงินทั้งหมดเท่าไร? มาตรการ "เราชนะ" จะโอนเงินเยียวยาเข้าวันไหนบ้าง?

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน หนึ่งในกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในหลายมาตรการ เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย เมื่อวิกฤติโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง กลุ่มนี้จะได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างมาก อย่างล่าสุดมาตรการที่ได้รับการเยียวยาคือ "เราชนะที่จะได้รับสิทธิอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ซึ่งมาตรการนี้จะเริ่มโอนเงินเยียวยาให้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.2564 เป็นงวดแรก

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จะพาไปสรุปไทม์ไลน์สิทธิในเดือนมกราคม 2564 ที่ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" จะได้รับ มีสิทธิอะไรบ้าง? และจะได้รับในวันที่เท่าไร? มีรายละเอียดดังนี้

  • 1 กุมภาพันธ์ 2564

1.วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 

สิทธิที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ได้รับเป็นประจำทุกเดือน คือ วงเงินสำหรับชำระค่าสินค้าอุปโภคและบริโภค เพื่อใช้ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต วงเงินนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น 

ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 300 บาทต่อเดือน 

- ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ 200 บาทต่อเดือน 

2.ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 

ผู้ที่ถือบัตรทุกคนจะได้รับรายละ 500 บาทต่อเดือน สามารถใช้จ่ายในการเดินทางด้วยการรูดบัตรหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. โดยสามารถใช้ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งเงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

ทั้งนี้มีข้อกำหนดว่าสำหรับค่ารถเมล์ ขสมก. และรถไฟฟ้า เฉพาะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑลเท่านั้น ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา

3.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 

สำหรับสิทธิการช่วยเหลือส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม จะได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น 

  • 5 กุมภาพันธ์ 2564

4.มาตรการ "เราชนะ" งวดที่ 1 

วงเงินมาตรการ "เราชนะ" ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินจำนวน 675 หรือ 700 บาทต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของรายได้ และจะได้รับทุกๆ วันศุกร์ โดยจะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เช่นกัน โดยวงเงินนี้จะถูกแยกจากวงเงินเดิมเนื่องจากเป็นมาตรการช่วยเหลือกรณีพิเศษ โดยจะสามารถใช้กับร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC ร้านถุงเงินธงฟ้า ร้านค้าคนละครึ่ง และร้านค้าเราชนะ

ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือมาตรการเราชนะ 700 บาทต่อสัปดาห์

- ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ 675 บาทต่อสัปดาห์

  • 12 กุมภาพันธ์ 2564

5.มาตรการ "เราชนะ" งวดที่ 2

วงเงินมาตรการ "เราชนะ" ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินจำนวน 675 หรือ 700 บาทต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของรายได้ โดยเป็นการรับเงินงวดที่ 2 โดยจะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดิม และไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เช่นกัน

  • 18 กุมภาพันธ์ 2564

ขณะเดียวกันตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ได้มีการอนุมัติขยายระยะเวลาของโครงการช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 1 ปี คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 โดยมีสิทธิที่จะได้รับดังนี้

6.ส่วนลดค่าน้ำประปา 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือเดือนละไม่เกิน 100 บาท เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

7.ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือน 

โดยผู้ที่ถือบัตรคนจนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้

  • 19 กุมภาพันธ์ 2564

8.มาตรการ "เราชนะ" งวดที่ 3

วงเงินมาตรการ "เราชนะ" ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินจำนวน 675 หรือ 700 บาทต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของรายได้ โดยเป็นการรับเงินงวดที่ 3 โดยจะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดิม และไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เช่นกัน

  • 22 กุมภาพันธ์ 2564

9.ผู้พิการที่ถือบัตรคนจน ได้เพิ่มเบี้ยผู้พิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน จากเดิมที่เคยได้รับ 800 บาทต่อเดือน ทำให้ในเดือนมกราคม 2564 จะได้รับเบี้ยผู้พิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยมาตรการนี้มีตั้งแต่พฤศจิกายน 2563- กันยายน 2564

นอกจากนี้ในส่วนของผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี แม้ไม่มีบัตรคนจน ก็จะได้รับเบี้ยพิการเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเช่นกัน

  • 26 กุมภาพันธ์ 2564

10.มาตรการ "เราชนะ" งวดที่ 4

วงเงินมาตรการ "เราชนะ" ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินจำนวน 675 หรือ 700 บาทต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของรายได้ โดยเป็นการรับเงินงวดที่ 4 โดยจะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดิม และไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เช่นกัน