'เราชนะ' เปิดเกณฑ์คัดกรองสิทธิ มี 'สลากออมทรัพย์' ไม่ถือเป็น 'เงินฝาก'

'เราชนะ' เปิดเกณฑ์คัดกรองสิทธิ มี 'สลากออมทรัพย์' ไม่ถือเป็น 'เงินฝาก'

ข่าวดีสำหรับผู้ถือครอง "สลากออมทรัพย์" โครงการ "เราชนะ" เปิดเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยา 7,000 บาท มี "เงินฝาก" รวมเกิน 500,000 ไม่ได้สิทธิ! แต่มี "สลากออมสิน" "สลาก ธ.ก.ส." หรือ "สลาก ธอส." เกิน 500,000 มีสิทธิได้!

เจาะรายละเอียด โครงการ "เราชนะ" อีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้หลายคนเกิดความสับสนเกี่ยวกับการ "คัดกรองผู้มีสิทธิ" รับเงินเยียวยาจากโครงการ "เราชนะ" 7,000 บาท คือเงื่อนไขที่ถูกกำหนดไว้ว่า "จะต้องมีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท รวมไม่เกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด"

ซึ่งทำให้เกิดความข้องใจว่า "เงินฝาก" ที่ว่านั้น ครอบคลุมแค่ไหน หมายความรวมเงิน "เงินฝาก" ประเภทใด หรือสินทรัพย์ใดบ้าง

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมข้อมูลจากโครงการ "เราชนะ" ที่ระบุรายละเอียดเหล่านี้เอาไว้ใน www.เราชนะ.com ก่อนที่จะเริ่มลงทะเบียน ดังนี้

เงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็น "เงินฝาก" ประเภท เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน และผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

2. คำนวณจากบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

3. ไม่รวมคำนวณเงินฝากใน "บัญชีร่วม" "บัญชีเพื่อ" และ "สลากออมทรัพย์"

4. ไม่รวมคำนวณเงินฝากในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

หมายความว่า "สลากออมทรัพย์" รุ่นต่างๆ ที่ซื้อไว้จากธนาคารทั้ง "สลากออมสิน" "สลาก ธ.ก.ส." และ "สลาก ธอส." จะไม่ถูกนำมาคิดรวมเป็น "เงินฝาก" ตามเกณฑ์ "เราชนะ"

เท่ากับว่าหากมี "สลากออมทรัพย์" สะสมอยู่เกิน 500,000 บาท ก็จะยังมีสิทธิลุ้นได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 7,000 บาทได้ด้วย

อย่างไรก็ตามนอกจากเงื่อนไขเรื่อง "เงินฝาก" แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่โครงการเราชนะกำหนดประกอบด้วย ดังนี้

  • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
  • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถ "ลงทะเบียน เราชนะ" เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพดังกล่าวได้ ตามขั้นตอนโดยละเอียด ตามลิงก์ต่อไปนี้ >> 'เราชนะ' ลงทะเบียน www.เราชนะ.com พร้อมขั้นตอนอย่างละเอียด รับเงินเยียวยา 7,000 บาท

161190908961

อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ "ศูนย์ช่วยเหลือ ผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ" ตามหมายเลขที่ปรากฏด้านล่าง

161190867162

ที่มา: เราชนะ