'ธ.ก.ส.' ชี้เป้า 'สินเชื่อฉุกเฉิน' สู้พิษโควิด-19 ระลอกใหม่

'ธ.ก.ส.' ชี้เป้า 'สินเชื่อฉุกเฉิน' สู้พิษโควิด-19 ระลอกใหม่

"ธ.ก.ส." ออกมาตรการ "สินเชื่อฉุกเฉิน" ช่วยเกษตรกรรับมือปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยขยายเวลาเปิดรับคำขอสินเชื่อไปถึง 30 มิ.ย. 64 และมีวิธีขอสินเชื่อง่ายๆ ผ่านออนไลน์มาแนะนำด้วย

ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณกลางเดือน มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "ธ.ก.ส." ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเกษตรกรรับมือปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ เช่น การพักชำระหนี้ต้นเงินทั้งระบบ เป็นเวลา 6 เดือน - 1 ปี ให้กับเกษตรกร กลุ่มบุคคล กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน ผู้ประกอบการ(นิติบุคคล) องค์กร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ (ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ) ที่ได้รับผลกระทบและอยู่ในพื้นที่ที่ภาครัฐประกาศเป็นเขตควบคุมสูงสุด

และอีกหนึ่งมาตรการที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวเกษตรการอย่างมาก นั่นคือ การขยายเวลาเปิดรับคำขอ "สินเชื่อฉุกเฉิน" รายละไม่เกิน 10,000 บาท และ "สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ" เพื่อฟื้นฟูและปรับโครงสร้างธุรกิจ 

โดยในส่วนของ "สินเชื่อ" จาก ธ.ก.ส. นั้น มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ธ.ก.ส. เตรียมวงเงิน "สินเชื่อฉุกเฉิน" 20,000 ล้านบาท

สำหรับมาตรการ "เงินกู้ฉุกเฉิน" เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ระลอกใหม่  ธ.ก.ส. ได้เตรียมวงเงินสนับสนุนรวมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในครัวเรือน ผ่านโครงการ "สินเชื่อฉุกเฉิน" วงเงิน 20,000 ล้านบาท ให้กับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร

ในอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้ มีระยะเวลาปลอดการชำระ 6 เดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน และสามารถ "แบ่งงวดชำระได้" ตามความสามารถในการชำระคืน โดยขยายเวลาในการขอสินเชื่อดังกล่าวได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

161198959964

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

2. วงเงิน "สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ" 10,000 ล้านบาท

ถัดมา เป็นบริการสินเชื่อใหม่เพื่อนำไปลงทุนและฟื้นฟูการผลิต ผ่านโครงการ "สินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำ" สำหรับผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท 

3. สินเชื่อและมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ 

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้เตรียมสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูและปรับโครงสร้างธุรกิจ ประกอบด้วย 

- สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Jump Start Credit) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี 

- สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในช่วง 3 เดือนแรก เดือนถัดไปร้อยละ 4 ต่อปี 

- สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในช่วง 3 เดือนแรก เดือนถัดไปดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี 

- สินเชื่อ SMEs (Soft Loan ของธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี

- สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

- โครงการชำระดีมีคืน ช่วยลดภาระหนี้สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้ปกติ ที่มีหนี้คงเหลือ ณ 31 ต.ค. 63

- โครงการลดภาระหนี้ สำหรับลูกค้าที่มีสถานะหนี้เป็นหนี้ค้างชำระเกินกว่า 15 เดือน มีหนี้คงเหลือ ณ 31 ต.ค. 63 

161198967652

4. วิธีขอสินเชื่อผ่านออนไลน์ (LINE Official BAAC Family)

ธ.ก.ส. ได้จัดเตรียมช่องทางสำหรับผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการขอ "สินเชื่อฉุกเฉิน" สามารถส่งคำขอได้ทาง LINE Official BAAC Family ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ 

- เปิดแอพฯ LINE จากนั้นให้ไปกดเพิ่มเพื่อน (Add friend) ค้นหาโดยพิมพ์คำว่า >> @BAACFamily แล้วกดเพิ่มเพื่อน

- จากนั้นกดเข้าไปใน BAAC Family แล้วดูที่หัวข้อ "มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่" แล้วกดคลิก "ลงทะเบียน" ที่แถบเมนูด้านล่าง

- จากนั้นเลือก "ขอสินเชื่อ"

- จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และกดยืนยันขอสินเชื่อ 

161198952823

*สำหรับใครจะขอเข้าร่วมโครงการ "พักชำระหนี้" ก็ทำได้ผ่าน LINE Official BAAC Family , เว็บไซต์ www.baac.or.th , Call Center 0 2555 0555 และ ธ.ก.ส. สาขาต่างๆ เฉพาะในพื้นที่ที่ภาครัฐประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

*สำหรับ "สินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำ" สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ และสินเชื่อ SMEs (Soft Loan ธปท. ระยะที่ 2) สามารถติดต่อ "ขอสินเชื่อ" ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

*สำหรับ "สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ" และ "สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด" สามารถติดต่อได้ทั้งทาง LINE Official BAAC Family และ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

------------------------

ที่มา : ข่าวสาร ธ.ก.ส.