www.เราชนะ.com ลงทะเบียน 'เราชนะ' 29 ม.ค.64 เตรียมตัว เช็คสิทธิรับ 'เงินเยียวยา' 7,000 บาท

 www.เราชนะ.com ลงทะเบียน 'เราชนะ'  29 ม.ค.64 เตรียมตัว เช็คสิทธิรับ 'เงินเยียวยา' 7,000 บาท

"เราชนะ" ลงทะเบียน www.เราชนะ.com เปิดรายละเอียด การเตรียมตัว และเงือนไขสำคัญเพื่อลงทะเบียนรับ "เงินเยียวยา" 7,000 บาท

จากมติ ครม. เห็นชอบมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ผ่านโครงการ เราชนะ เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 29 มกราคม 2564 ผ่านแพลตฟอร์ม www.เราชนะ.com ได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างมาก เพราะเป็นการได้รับความช่วยเหลือเงินเยียวยา เดือนละ 3,500 บาท ตั้งแต่ เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

ใครได้สิทธิบ้าง ถือเป็นเรื่องแรกๆ ที่คนให้ความสนใจ เพราะมาตรการนี้ รัฐบาล ออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพ ด้วยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน 31.1 ล้านราย ใช้เงินโครงการทั้งสิ้น 2.1 แสนล้านบาท ซึ่งจากการออกมาให้ข้อมูลตั้งแต่แรกของ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นั้นสรุปเป็นแนวทางสำคัญของการจ่ายเงินเยียวยาโควิดในมาตรการเราชนะออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ก็คือ

อัพเดท! :  ‘เราชนะ’ ลงทะเบียน ยอดล่าสุด วันนี้! อยู่ที่ 7.26 ล้านคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

  • กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่มีอยู่ราว 14 ล้านราย ซึ่งไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

1. ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ที่ได้รับเงินสนับสนุนอยู่แล้ว 800 บาท ต่อเดือน ก็จะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 675 บาท ต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บาท ต่อคนต่อเดือน รวมวงเงินตลอดโครงการฯ 5,400 บาท

2. ผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ที่ได้รับเงินสนับสนุนอยู่แล้ว 700 บาท ต่อเดือน ก็จะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 700 บาท ต่อสัปดาห์ หรือ 2,800 บาท ต่อคนต่อเดือน รวมวงเงินตลอดโครงการฯ 5,600 บาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

  • กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

กลุ่มผู้ที่มีแอพลิเคชั่น เป๋าตัง จะมีคุณสมบัติในการคัดกรองผู้รับสิทธิรับเงินเยียวยา มาตรการ เราชนะ 7,000 บาท ดังนี้

1. เป็นบุคคลที่มี สัญชาติไทย อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ ครม. เห็นชอบโครงการ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33
3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใด ในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทน จากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535
5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามปีภาษี 2563
7. มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ G-Wallet แอปพลิเคชัน เป๋าตัง ก่อน โดยจะได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาทต่อสัปดาห์ โอนทุกวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ไปจนกว่าจะครบวงเงิน 7,000 บาท

ขณะที่ กลุ่มที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในระบบ หรือ มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน กระทรวงการคลัง ระบุว่า สามารถลงทะเบียนรับสิทธิในมาตรการเงินเยียวยาเราชนะ ได้ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตามขั้นตอน ดังนี้

161179839553

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
2. กดคำว่า "ลงทะเบียนใหม่" (ปุ่มสีแดง) จากนั้นกรอกข้อมูล
• ชื่อ-นามสกุล
• หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
• รหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชน
• วันเดือนปีเกิด
• เบอร์โทรศัพท์

3. ใส่รหัส OTP ซึ่งจะส่งจากเบอร์โทรศัพท์ที่ใส่ในระบบ
4. ระบบจะขึ้นข้อความว่า "ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป" ถือว่าลงทะเบียนเรียบร้อย

จากนั้น ระบบจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ด้าน กุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมพร้อมเรื่องของระบบที่ใช้สำหรับเปิดลงทะเบียนโครงการเราชนะ โดยผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินสามารถมาลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.2564 ซึ่งอยากขอให้ทยอยกันมาลงทะเบียนไม่ต้องรีบ

"ครั้งนี้เราได้ปรับปรุงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาจากโครงการที่ผ่านมา ซึ่งเกิดความผิดพลาดในเรื่องการกรอกข้อมูล เช่น ถ้าหากพิมพ์นามสกุลผิด ก็จะมีการแจ้งเตือนทันทีว่า พิมพ์ผิดผู้ที่ลงทะเบียนสามารถพิมพ์ใหม่ให้ถูกต้องได้ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจทานการกรอกข้อมูลให้ดีอีกครั้ง โดยเฉพาะชื่อที่มีสระร่วมด้วยเช่น น้ำ หรือ ชื่อที่ต้องใส่สระแอ เป็นต้น"

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยานั้น หลังจากผ่านตรวจสอบสิทธิแล้วจะได้รับเงินผ่านแอพลิเคชั่น เป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายในร้านสวัสดิการแห่งรัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะได้รับเงินงวดแรก 2,000 บาท ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์
และได้รับโอนเงินทุกวันพฤหัสจนครบวงเงิน 7,000 บาท

ที่สำคัญ ผู้ที่ได้รับเงินในมาตรการเราชนะสามารถใช้จ่ายเงินในโครงการได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หากพบปัญหาลงทะเบียน www.เราชนะ.com สอบถามได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-227-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)

161179850447