'เราชนะ' VS 'คนละครึ่ง' เงื่อนไขต่างกันอย่างไร?

'เราชนะ' VS 'คนละครึ่ง' เงื่อนไขต่างกันอย่างไร?

"เราชนะ" VS "คนละครึ่ง" เทียบรายละเอียดช็อตต่อช็อต ทั้ง 2 โครงการนั้น มีเงื่อนไขต่างกันอย่างไร?

เทียบกันช็อตต่อช็อต ระหว่างมาตรการ "เราชนะ" และ "คนละครึ่ง" ที่ทั้งคู่ต่างเป็นมาตรการรัฐเพื่อเยียวยาโควิด ที่ออกมาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ กลุ่ม โดยเฉพาะ ผู้มีรายน้อย อาชีพอิสระ หรือเกษตรกร ด้วยการแจกเงินเยียวยาผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง แต่อาจมียางส่วนที่ได้รับผ่าน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" เป็นกรณีพิเศษ 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จะพาไปเทียบกันชัดๆ ว่าทั้งสองมาตรการ "เราชนะ" กับ "คนละครึ่ง" แตกต่างกันอย่างไรบ้าง? ทั้งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ เงื่อนไขสำคัญของมาตรการ รวมถึงสิทธิที่ได้รับ เมื่อได้สิทธิแล้วสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าได้ที่ไหนและอย่างไร 

161182915784

  • ใครมีสิทธิในมาตรการ "เราชนะ" VS "คนละครึ่ง" บ้าง?

เราชนะ   :  

- กลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน 

- กลุ่มที่ 2 ผู้ได้สิทธิมาตรการ "คนละครึ่ง" หรือ "เราเที่ยวด้วยกัน" มาก่อน และมีการยืนยันตัวตนในแอพพลิเคชั่นเป๋าตังภายใน 27 ม.ค.2564 (ต้องตรวจสอบคุณสมบัติมาตรการเราชนะ 7 ข้อก่อน)

- กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการใดๆ เช่น อาชีพอิสระ เกษตรกร ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 39 และมาตรา 40 (ต้องตรวจสอบคุณสมบัติมาตรการเราชนะ 7 ข้อก่อน)

> เงื่อนไขสำคัญคุณสมบัติมาตรการ "เราชนะ" 7 ข้อ

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับรายได้เป็นปกติอยู่แล้ว

4.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

5.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 

6.รายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษี ไม่เป็นผู้มีรายได้เกิน 300,000 บาท 

7.เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

คนละครึ่ง   :  

- ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย 

- อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

- ไม่เคยได้รับสิทธิมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

  • วิธีการเข้าร่วมมาตรการ "เราชนะ" VS "คนละครึ่ง"

เราชนะ   :  

- กลุ่มที่ 1 บัตรคนจน จะได้รับสิทธิเราชนะโดยอัตโนมัติ ผ่านบัตรคนจน

- กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เคยสิทธิคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกัน หากผ่านคุณสมบัติทั้ง 7 ข้อแล้ว และสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.2564 เป็นต้นไป จะได้รับสิทธิ 7,000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ซึ่งจะต้องกดยินยอมในแอพพลิเคชั่นนี้ด้วย

- กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิใดๆ ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ. 2564 ช่วงเวลา 06.00 - 23.00 น. และตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่ 8 ก.พ. 2564

คนละครึ่ง   :  

ขณะนี้มาตรการคนละครึ่งดำเนินมาถึงระยะที่ 2 หรือเฟส 2 ซึ่งผ่านมาเปิดลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com และมีการรับสิทธิไปแล้วรวมทั้งเฟส 1 และ 2 ทั้งหมด 15 ล้านสิทธิ

    

  • เทียบสิทธิที่ได้รับ "เราชนะ" VS "คนละครึ่ง"

เราชนะ   :  

- กลุ่มที่ 1 บัตรคนจน จะได้เงินสัปดาห์ละ 675-700 บาทต่อคน เริ่มโอนเงินงวดแรก 5 ก.พ. 2564 จ่ายเงินทุกวันศุกร์ โดยรายละเอียดแบ่งเป็น

1) กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน + ได้วงเงินเพิ่มจากมาตรการเราชนะอีก 675 บาท/สัปดาห์  = 2,700 บาท/คน/เดือน รวมตลอดระยะเวลาโครงการ =  5,400 บาท

2) กลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทได้รับอยู่แล้ว 700/เดือน + ได้วงเงินเพิ่มอีก700 บาท/สัปดาห์  = 2,800 บาท/คน/เดือน รวมตลอดระยะเวลาโครงการ =  5,600 บาท

- กลุ่มที่ 2 ผู้ได้สิทธิมาตรการคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกัน ได้เงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท และจะได้รับทุกวันพฤหัสบดี จนกว่าจะครบ 7,000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยงวดแรกจะได้รับ 2,000 บาท (ตกเบิกหนึ่งสัปดาห์ 1,000 บาท เพราะได้ช้ากว่ากลุ่มบัตรคนจน) ในวันที่ 18 ก.พ.2564 

- กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิใดๆ จะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ไ้ด้รับผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังทุกวันพฤหัสบดี โดยงวดแรกจะได้รับ 2,000 บาท (ตกเบิกหนึ่งสัปดาห์ 1,000 บาท เพราะได้ช้ากว่ากลุ่มบัตรคนจน) ในวันที่ 18 ก.พ.2564 จนครบกำหนด 7,000 บาท 

คนละครึ่ง   :  

ได้รับเงินตลอดทั้งมาตรการ 3,500 บาท แต่มีการกำหนดเงินคนละครึ่ง 50% จากรัฐ ไม่เกินวันละ 150 บาทต่อสิทธิ และผู้ที่ได้สิทธิต้องเติมเงินเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตังเพื่อใช้จ่ายคนละครึ่ง 

  • วิธีการรับเงิน และการใช้เงิน "เราชนะ" VS "คนละครึ่ง"

เราชนะ   :  

-  ได้รับเงินเยียวยาผ่านทางแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง"
-  ใช้ซื้อ "สินค้า" และ "บริการ" 
-  ใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและเราชนะ ร้านธงฟ้า ผ่านแอพฯ ถุงเงินของร้านค้า ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าเราชนะ รถเมล์ ขสมก. รถไฟฟ้า
-  ไม่จำกัดจำนวนเงินที่จะใช้ในแต่ละวัน หากแต่ละสัปดหา์ใช้เงินไม่หมด ระบบจะทบให้เรื่อยๆ
-  สามารถใช้เงินเยียวยาที่ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.2564

คนละครึ่ง   : 

-  ได้รับเงินเยียวยาผ่านทางแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง"
-  ใช้ซื้อ "สินค้า" อาหารและเครื่องดื่ม 
-  ใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ผ่านแอพฯ ถุงเงินของร้านค้า เช่น หาบเร่ แผงลอย ร้านธงฟ้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายสินค้าทั่วไป และกิจการ OTOP ฯลฯ
-  รัฐสนับสนุนไม่เกินวันละ 150 บาท หากใช้ไม่หมดรัฐทบให้
-  สามารถใช้เงินเยียวยาที่ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค.2564