'บัตรคนจน' เตรียมรับเงิน 'เราชนะ' ลืมรหัสรีบแก้ไขด่วน

'บัตรคนจน' เตรียมรับเงิน 'เราชนะ' ลืมรหัสรีบแก้ไขด่วน

ผู้ที่มีสิทธิ "บัตรคนจน" หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมตัวให้พร้อมรับเงินมาตรการ "เราชนะ" หากลืมรหัส (PIN) รีบแก้ไขด่วน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการ "เราชนะ" ซึ่งเป็นกลุ่มพิเศษที่จะได้รับเงินโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com จะได้เงินงวดแรกในวันที่ 5 ก.พ.2564 เป็นจำนวนเงิน 675-700 บาทต่อคนต่อสัปดาห์ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และในสัปดาห์ต่อๆ ไปจะได้รับเงินทุกวันศุกร์ จนครบจำนวนตามที่มาตรการกำหนด และงวดสุดท้ายจะได้รับในวันที่ 26 มี.ค.2564 ซึ่งจะสามารถใช้ได้จนถึง 31 พ.ค.2564

นอกจากนี้ยังได้มาตรการเยียวยาบัตรคนจนอื่นๆ ด้วย ทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อเดือน ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน ส่วนลดค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า และหากผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับผู้ที่ลืมจำรหัสบัตรคนจน (บัตร ATM หรือ PIN 6 หลัก) ไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร? 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จะมาแนะวิธีการแก้ไขรหัสของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ที่สามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM) 

161190937058

ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนที่ ลืมรหัส ATM (PIN 6 หลัก) ของตนเองไม่ได้ สามารถ กำหนดรหัสใหม่ เพิ่มเติมด้วยตนเองที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้อำนวยความสะดวก โดยแจ้งรายละเอียดไว้ด้านข้างของเครื่อง ATM ทุกเครื่องเรียบร้อยแล้ว

161192039466

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าเครื่อง ATM

2.กรอกตัวเลข 6 หลัก เช่น 111111, 000000 เป็นต้น

3.เลือกลืมรหัสคู่บัตร

4.ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ และกดยืนยัน

5.ตั้งรหัสคู่บัตรใหม่ จำนวน 2 ครั้ง 

6.กดหมายเลข OTP และกดยืนยัน

ในกรณีที่เครื่อง ATM แจ้งว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในฐานข้อมูล รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง หรือหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกันในระบบ จะไม่สามารถดำเนินการผ่านเครื่อง ATM ได้ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย เพื่อขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินการดังกล่าว

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลข 02-109-2345 ในวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น. หรือ Call Center ธนาคารกรุงไทย หมายเลข 02-111-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง และ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02-270-6400 ในวัน เวลาราชการ

ที่มา : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , กระทรวงการคลัง