สินเชื่อ 'ออมสิน' เข้าไม่ได้ ไม่ต้องตกใจ เปิดอีกรอบ 23 ม.ค. ผ่าน 'MyMo'

สินเชื่อ 'ออมสิน' เข้าไม่ได้ ไม่ต้องตกใจ เปิดอีกรอบ 23 ม.ค. ผ่าน 'MyMo'
22 มกราคม 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
115,267

กู้ "สินเชื่อออมสิน" ไม่ได้ ไม่ต้องตกใจ ธนาคารออมสิน ปิดลงทะเบียน "สินเชื่อเสริมพลังรากฐานราก" ชั่วคราว และจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งวันที่ 23 ม.ค. 64 รีบเช็ควิธี "ลงทะเบียน" ผ่านแอพฯ "MyMo" ที่นี่

ธนาคาร "ออมสิน" ประกาศปิดรับสมัครขอ "สินเชื่อเสริมพลังรากฐาน" ชั่วคราว เนื่องจากมีผู้เข้ามาขอรับบริการขอสินเชื่อเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ณ ตอนนี้ (วันที่ 22 ม.ค. 64) ระบบการลงทะเบียนสินเชื่อดังกล่าวยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ โดยธนาคารออมสินแจ้งว่า จะพร้อมเปิดการลงทะเบียนใหม่อีกรอบ วันที่ 23 ม.ค. นี้

อัพเดท! : 'ออมสิน' เริ่มลงทะเบียน 'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' ผ่าน MyMo เคยกู้ฉุกเฉินแล้ว ก็กู้อีกได้

161131895815

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

"สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ซึ่งเป็นสินเชื่อที่เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" ขอสินเชื่อในวงเงินสูงสุดรายละ 50,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อเสริมพลังฐานที่ต้องการลงทะเบียน สามารถศึกษารายละเอียดของสินเชื่อ และวิธีการลงทะเบียนเบื้องต้นไว้ก่อนเพื่อให้สามารถลงทะเบียนได้ถูกต้องตามขั้นตอน ดังนี้

  •  ใครขอ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ได้บ้าง? 

1) เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร "ออมสิน" หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี 

2) เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

3) ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

4) ผู้ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19"

5) มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

6) ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน และไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ

  •  วิธี "ลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก" เบื้องต้น 

การลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านแอพพลิเคชั่น "MyMo" ของ "ธนาคารออมสิน" สามารถทำได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1) เข้าแอพพลิเคชั่น "MyMo" เลือกเมนู "สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก" และกดปุ่มสมัคร

2) กรอกเลขหลังบัตรประชาชน และกดถัดไป หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการสมัคร ตรวจสอบให้ถูกต้อง และกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

3) หน้าจอจะแสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อได้ จากนั้นให้เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ และตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย กดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

4) หน้าจอจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยอมรับ และเลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า จากนั้นกดยินยอม และยืนยัน

5) กดรับรหัส OTP เมื่อระบบส่งรหัสมาแล้วมายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้กรอกรหัส OTP และยืนยัน 

6) จากนั้นหน้าจอจะแสดงรายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล สามารถ Save เก็บไว้ได้ และเป็นอันเสร็จสิ้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง