'เราชนะ' เปิดวิธีการลงทะเบียน รับ 3,500 บาท 2 เดือน กลุ่มไหน ต้องทำอย่างไร

'เราชนะ' เปิดวิธีการลงทะเบียน รับ 3,500 บาท 2 เดือน กลุ่มไหน ต้องทำอย่างไร

เช็คให้ชัด ก่อนลงทะเบียน “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com รับเงิน 3,500 บาท 2 เดือน เงื่อนไขแต่ละกลุ่มต่างกัน เงินเข้าไม่พร้อมกัน อ่านวิธีการที่นี่

สรุปรายละเอียดมาตรการเยียวยา “เราชนะ” โอนเงิน 3,500 บาท 2 เดือน รวมเป็น 7,000 บาท เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกสอง ซึ่งตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 เป็นที่แน่ชัดในรายละเอียดแล้ว ทั้งจำนวนเงิน เงื่อนไข คุณสมบัติของคนที่จะได้รับสิทธิ และที่สำคัญ คือ วิธีการได้เงิน ซึ่งแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน

แม้มาตรการ “เราชนะ” จะยึดหลักการเริ่มต้น คือ ตั้งต้นก่อนว่า ทุกคนมีสิทธิได้ จากนั้นค่อยๆ คัดออก โดยตัดเอาคนที่ไม่เข้าเกณฑ์ออก ทำให้การเยียวยาครั้งนี้มีกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ ไม่ได้รับเงินในก้อนนี้ด้วย

“กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” สรุปรวบรวมรายละเอียด แยกเป็นรายกลุ่ม ทั้งเงื่อนไข และวิธีการรับเงิน รวมถึงจะได้รับเงินเมื่อไร ไว้ให้ครบถ้วนแล้ว ดังนี้ 

  • เข้าใจหลักเกณฑ์ “เราชนะ” 

อันดับแรก คือ เราจะพาไปทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของ “เราชนะ” กันก่อน โดย มาตรการเราชนะ เป็นการเยียวยาโควิดจากรัฐบาล ที่หวังช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 ทุกกลุ่ม โดยมีเป้าหมายครอบคลุม 31.1 ล้านคน ทั้งกลุ่มผู้มีรายได้น้อย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ผู้มีอาชีพอิสระ อาชีพรับจ้าง เกษตรกร รวมถึงผู้รับสิทธิคนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน แล้ว ก็มีสิทธิได้รับด้วย

โดยมีการแบ่งกลุ่มผู้ได้สิทธิออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2. ผู้อยู่ในฐานข้อมูลรัฐ ผ่านการรับสิทธิ “คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน”
3. กลุ่มที่เหลือ ซึ่งต้องลงทะเบียนใหม่ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com

โดยทั้งสามกลุ่ม จะมีเงื่อนไขการรับสิทธิ รวมถึงรายละเอียดการรับเงินที่ไม่เหมือนกัน
   

  • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

>> ไม่ต้องลงทะเบียน
>> รับเงินทุกวันศุกร์
>> โอนครั้งแรก 5 ก.พ. 

161120328241

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน แบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่มตามฐานรายได้ต่อปี ดังนี้ 

1. กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี 
2. กลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 3 หมื่น บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี

โดยทั้ง 2 กลุ่มได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่แล้ว และจะได้รับเงินเยียวยาจาก เราชนะ ครั้งนี้ด้วยโดยที่ ไม่ต้องลงทะเบียน ซึ่งระบบจะดำเนินการโอนเงินให้อัตโนมัติผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน แบ่งเป็น

- กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ที่ได้เงินอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บาท ต่อคน ต่อเดือน รวมได้เงินทั้งโครงการ 5,400 บาท

- สำหรับกลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 3 หมื่น บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท ที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเพิ่มอีก 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,800 บาท ต่อคน ต่อเดือน รวมได้เงินทั้งโครงการ 5,600 บาท

ระบบจะได้รับโอนเงินครั้งแรกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนที่จะโอนเงินให้ทุกวันศุกร์ ในแต่ละสัปดาห์ จนกว่าจะครบวงเงิน 5,400 บาท และ/หรือ 5,600 บาท

  • กลุ่มผู้อยู่ในฐานข้อมูลโครงการ คนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งมีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” อยู่แล้ว

>> ไม่ต้องลงทะเบียน แต่ต้องยินยอมเข้าถึงข้อมูล
>> รับเงิน 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี
>> โอนครั้งแรก 18 ก.พ. 2,000 บาท (รวมตกเบิก 1 สัปดาห์ก่อนหน้า)

161133370380

กลุ่มผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” อยู่แล้ว ซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนอยู่ในฐานข้อมูลโครงการ “คนละครึ่ง” หรือ “เราเที่ยวด้วยกัน” นั้น มีเงื่อนไขสำคัญในการรับสิทธิเงินเยียวยา 7,000 บาท ในโครงการ เราชนะ 

ส่วน วิธีการลงทะเบียน นั้น สำหรับกลุ่มนี้ เนื่องจากอยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้ว จึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพียงแต่จะต้องให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผล หรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆ ของรัฐได้ และที่สำคัญ คือ ยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลฐานะทางการเงิน ทั้งเงินในบัญชี และ เงินได้ต่อปี (นับข้อมูล ณ สิ้นปี 2562)

ซึ่งหลังจากยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลแล้ว ระบบจากดำเนินการคัดกรองคุณสมบัติ จากกระทรวงการคลัง คือ

- ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ไม่เป็นผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ
- ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33
- มีเงินฝากรวมทุกบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่เกิน 500,000 บาท
- มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

หากผ่านเกณฑ์คัดกรองจากระบบก็จะมีข้อความแจ้งเตือนผ่านแอพิเคชั่น “เป๋าตัง” ให้กดยืนยันรับสิทธิ จากนั้น ก็จะได้รับวงเงินโอนสัปดาห์ละ 1,000 บาท

โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ได้ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 หากผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถยืนยันสิทธิผ่านแอพ เป๋าตัง ได้ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับวงเงินครั้งแรก จำนวน 2,000 บาท ซึ่งเป็นเงินรวมตกเบิก รวมได้ 2 สัปดาห์แรก

จากนั้น ระบบจะโอนเงิน 1 พันบาท เข้าทุกวันพฤหัสบดี จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564 หรือ จนกว่าจะครบวงเงิน 7,000 บาท

ข่าวที่น่าสนใจ :  

  • กลุ่มผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือไม่มีชื่อในระบบ

>> ต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ.64
>> รับเงิน 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี
>> โอนครั้งแรก 18 ก.พ. 2,000 บาท (รวมตกเบิก 1 สัปดาห์ก่อนหน้า)

161133373181

สำหรับกลุ่ม ผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือไม่มีชื่อในระบบมาก่อนเลยนั้น จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเยียวยาโควิดรอบใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม www.เราชนะ.com ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น. ซึ่ง รมว.กระทรวงการคลัง ยืนยันชัดเจนว่า ลงทะเบียนรอบนี้จะไม่ยุ่งยากซับซ้อนอย่างครั้งก่อนๆ และจะใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว 

โดยหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว ระบบจะดำเนินการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ คือ 

- ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ไม่เป็นผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ
- ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33
- มีเงินฝากรวมทุกบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่เกิน 500,000 บาท
- มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้อีกครั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ผ่าน เว็บไซต์ เราชนะ.com ก่อนที่จะได้รับเงินเยียวยาครั้งแรกจำนวน 2,000 บาท ซึ่งเป็นเงินรวมตกเบิก รวมได้ 2 สัปดาห์แรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และระบบจะทำการโอนเงิน 1 พันบาทให้ทุกวันพฤหัสบดี จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564 รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง สำหรับการใช้สิทธิในโครงการเราชนะ จะต้องนำเงินที่ได้รับไปใช้ซื้อสินค้าในร้านค้าที่ไม่ใช่นิติบุคล เช่น ร้านค้าธงฟ้า ร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง โดยใช้จ่ายผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" และไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564