'คนละครึ่ง' ไขข้อข้องใจ! เคยถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียนรับเงิน 3,500 บาท รอบใหม่ ได้หรือไม่

'คนละครึ่ง' ไขข้อข้องใจ! เคยถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียนรับเงิน 3,500 บาท รอบใหม่ ได้หรือไม่
19 มกราคม 2564
26,238

ครม. เคาะลงทะเบียน "คนละครึ่ง" เฟส 2 รอบเก็บตก เปิดทางคนถูกตัดสิทธิ์ลงทะเบียนใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการ "คนละครึ่ง" เฟส 2 รอบเก็บตก โดยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่มเติม 1.34 ล้านสิทธิ ในวันที่ 20 ม.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ต่อเนื่องไปจนกว่าจะลงทะเบียนครบทั้งหมด เพื่อโอนเงินช่วยเหลือในการใช้จ่าย 3,500 บาทต่อราย

สาระสำคัญที่ ครม. เห็นชอบโครงการคนละครึ่ง คือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการดำเนินโครงการฯ จากเดิม "กำหนดให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากการไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน ภายใต้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้" เป็น "กำหนดให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากการไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน ภายใต้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 สามารถลงทะเบียนใหม่ได้"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

      

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน "คนละครึ่ง" เฟส 2 รอบเก็บตก

- มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

- อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การลงทะเบียนรับสิทธิ์ "คนละครึ่ง" เฟส 2 รอบเก็บตก

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

2. คลิกคำว่า "ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชน"

3. เข้าสู่หน้า หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

4. คลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ "ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น" จากนั้นกด "ยืนยัน"

5. เข้าสู่หน้ากรอกข้อมูล เพื่อใช้ยืนยันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ดังนี้

  • ชื่อ-นามสกุล
  • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
  • วันเดือนปีเกิด
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้
  • อีเมล (ถ้ามี)

6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้คลิกคำว่า "ลงทะเบียน"

7. จากนั้นระบบจะให้กรอกเลข OTP ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ โดยเป็นหมายเลข 6 ตัว เมื่อกรอกเสร็จให้คลิก "ยืนยัน OTP"

8. เสร็จแล้วจะขึ้นข้อความว่า "ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว โปรดรอ SMS เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน" แล้วคลิกคำว่า "ตกลง" เป็นอันเสร็จการลงทะเบียน

ข้อควรรู้หลังจากได้รับ SMS แจ้งยืนยันว่า เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ "โครงการคนละครึ่ง" แล้ว จะต้องไปโหลดแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เพื่อเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง