‘เยียวยาเกษตรกร’ เตรียมโอนเงินงวด 3 ‘ธ.ก.ส.’ ย้ำ! ยังไม่ได้เงินห้าพัน เร่งเช็คสิทธิ์ด่วน

‘เยียวยาเกษตรกร’ เตรียมโอนเงินงวด 3  ‘ธ.ก.ส.’  ย้ำ! ยังไม่ได้เงินห้าพัน เร่งเช็คสิทธิ์ด่วน

“เยียวยาเกษตรกร” ตรวจสอบสิทธิ์ “ธ.ก.ส.” เตรียมโอนเงินต่องวดที่ 3 เดือนกรกฎาคม ย้ำ ผู้ได้รับสิทธิ์ และผู้ที่ยังไม่ได้รับเงิน เร่งเช็คสถานะได้ที่ www. moac. go. th

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล

ความหวังของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรยังคงเฝ้ารออย่างต่อเนื่องถึงความคืบหน้าในขั้นตอนการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน อุทธรณ์ หรือตรวจสอบสิทธิ์ ล่าสุด ความเคลื่อนไหวของทาง ธ.ก.ส. ดูจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการโอนเงินดังกล่าวเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะในกลุ่ม ของเกษตรกรที่เงินเยียวยาเกษตรกรจาก ธ.ก.ส. ยังไม่ถูกโอนเข้าบัญชี  342,464 ราย โดยสามารถจำแนกออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ

  • เกษตรกรที่อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชี 60,474 ราย
  • ส่งคืนให้กระทรวงเกษตรตรวจสอบสถานะ 132,905 ราย
  • เกษตรกรตรวจสอบสถานะเพิ่มเติม 22,372 ราย
  • กลุ่มที่ไม่สามารถโอนเงินได้เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงิน หรือแจ้งเลขที่บัญชีผิด 126,713 ราย

ขณะเดียวกันก็ยังมีข่าวระบุถึงความคืบหน้าของเกษตรกรกลุ่มที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นั้นมีแนวโน้มว่าจะผ่านการคัดกรอง ทำให้มีเกษตรกรที่จะได้เงินเยียวยาเพิ่มเติมจาก ธ.ก.ส. อีกกว่า 1 แสนราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

159336202880

สำหรับ เกษตรกรที่สงสัยว่าตนเองยังไม่ได้เงิน อาจเป็นเพราะอยู่ใน 4 กลุ่มดังกล่าว เกษตรกรสามารถ ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ ผ่านทาง www.เยียวยาเกษตรกร.com ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตรวจสอบผ่านแอพลิเคชั่น ... A-Mobile หรือผ่านบริการ SMS Alert (การแจ้งเตือนผ่านเอส เอ็ม เอส สามารถสมัครใช้บริการได้ที่สาขา)

ธนาคารอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารนั้นๆ หรือหากต้องการตรวจสอบสถานะอุทธรณ์ก็สามารถติดตามผลได้ทาง www.moac.go.th หรือ แอพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งทางระบบ ios และ android

159336205088

ส่วนความคืบหน้าของการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยางวดที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม นั้น ทาง ... ระบุว่า ในตอนนี้ การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรยังถือว่าอยู่ในช่วงเดือนที่ 2 อยู่ โดยยังมีกลุ่มที่ระบบอยู่ระหว่างการดำเนินการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรให้ครบทั้ง 7.2 ล้านราย ตามรายงานเมื่อเดือนพฤษภาคม

ทำให้ การโอนเงินงวดที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม ซึ่งถือเป็นเงินงวดสุดท้ายของมาตรการเยียวยาเกษตรกรด้วยนั้น คาดว่าจะเริ่มดำเนินการโอนเงินได้ไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดจาก อนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบ เกษตรกรที่ไปสละสิทธิ์ในมาตรการเราไม่ทิ้งกัน เพื่อที่จะมาเข้ากับโครงการเยียวยาเกษตรกร แต่ในขณะที่คณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบนั้น ระบบรายชื่อยังอยู่ใน เราไม่ทิ้งกัน ทำให้ถูกตัดชื่อออกไปไม่ได้รับเงินจาก ธ.ก.ส. โดยปริยาย จากการตรวจสอบมีอยู่ราวพันกว่ารายที่ตกหล่นในลักษณะนี้ จึงอยู่ระหว่างการดำเนินการคืนสิทธิ์เพื่อให้ทุกคนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างแท้จริง

ขณะเดียวกัน สุนทร รักษ์รงค์ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ระบุว่า เตรียมเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอขยายกลุ่มเป้าหมายในการเยียวยาโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

  • ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และประกันสังคม ที่มีทะเบียนเกษตรกรและเป็นหัวหน้าครัวเรือน ให้สมาชิกครัวเรือนมารับเงินเยียวยาแทน
  • ให้สมาชิกครัวเรือนเกษตรกรที่มีทะเบียนผู้ช่วยเกษตรกร ได้รับสิทธิการเยียวยาด้วย

เนื่องจากการตัดสิทธิไม่ให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับสิทธิการเยียวยาทั้งครัวเรือนด้วยเหตุดังกล่าวถือว่า ไม่ยุติธรรมกับสมาชิกในครัวเรือน เพราะความเดือดร้อนเกิดขึ้นกับทุกคนในครอบครัว โดยจะนำเรื่องเข้าหารือในเร็วๆ นี้

159336208221