เช็คบัญชีด่วน! 'เราไม่ทิ้งกันรอบ 3' งวดสุดท้าย เริ่มโอนเงินแล้ว

เช็คบัญชีด่วน! 'เราไม่ทิ้งกันรอบ 3' งวดสุดท้าย เริ่มโอนเงินแล้ว

ครบกำหนดการจ่ายเงินเยียวยา "เราไม่ทิ้งกัน" 5,000 บาท งวดสุดท้ายแล้ว โดยวันนี้เป็นวันแรกของงวดสุดท้าย ใครได้แล้วบ้าง?

ตามกรอบระยะเวลาของมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งนี้ด้วย โดยจะได้รับการช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน รวม 15,000 บาท

ซึ่งวานนี้ (8 มิถุนายน 2563) ก็ครบรอบเดือนที่ 3 ของมาตรการเราไม่ทิ้งกันแล้ว เพราะเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นวันแรกที่เริ่มจ่ายเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันของวดแรก ดังนั้นวันนี้หากใครที่เคยได้รับวันที่ 8 เมษายน 2563 ก็จะได้รับเงินในวันเดียวกันของเดือนมิถุนายน 2563 ด้วย

แต่หากใครที่ได้รับเงินหลังจากวันดังกล่าว ก็ต้องรอจนกว่าจะถึงวันที่นั้นๆ เช่น ได้รับงวดแรก วันที่ 9 เมษายน 2563 งวดที่สองคือ วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 และงวดสุดท้ายนี้ คือ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นั่นเอง

159159877882

ทั้งนี้สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ทั้งการลงทะเบียน ความคืบหน้าในการรับเงิน หรือการรับทราบข้อมูล และขั้นตอนความคืบหน้าของการโอนเงินเยียวยา ตลอดจนคู่มือปฏิบัติในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือการยื่นทบทวนสิทธิต่างๆ สำหรับวิธีใช้งานเมนูตรวจสอบสถานะ มีขั้นตอน คือ

1.เข้าไปยังเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

2.กดเมนู ตรวจสอบสถานะ หรือ คลิกที่นี่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

3.กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน และวัน-เดือน-ปีเกิด (หรือไม่ทราบ วัน เดือนเกิด)

4.กดตรวจสอบสถานะ ก็จะทราบผลการดำเนินการว่าในขณะนี้ผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ หรือขั้นตอนการโอนเงินดำเนินการถึงไหนแล้ว มีปัญหาติดขัดหรือไม่ อย่างไร

159159898191

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ยังคงติดปัญหาในเรื่องของช่องทางการรับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันนั้น สามารถเข้าที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน โดยเข้าไปที่ปุ่มเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน (เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิที่ชื่อบัญชี ไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียน) สำหรับวิธีใช้งานเมนูเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินมีขั้นตอน คือ 

1.เข้าไปยังเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

2.กดเมนูเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน หรือ คลิกที่นี่

3.กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน และวัน-เดือน-ปีเกิด (หรือไม่ทราบ วัน เดือนเกิด)

4.กดเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน เพื่อเข้าไปใส่เลขบัญชี หรือเลขพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้ เพื่อให้ระบบทำการโอนเงินไปยังเลขบัญชีที่แจ้งใหม่แทน