เช็คเงินเข้าเยียวยาเกษตรกร วันนี้โอนอีก 2.9 แสนราย - พิจารณาอุทธรณ์เกษตรกร 2 แสนราย

เช็คเงินเข้าเยียวยาเกษตรกร วันนี้โอนอีก 2.9 แสนราย - พิจารณาอุทธรณ์เกษตรกร 2 แสนราย

ใครได้จะได้หรือไม่ได้ 15,000 เช็คเงินเข้าเยียวยาเกษตรกร วันนี้โอนอีก 2.9 แสนราย - พิจารณาอุทธรณ์เกษตรกร 2 แสนราย

วันนี้ 8 มิ.ย. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามนโยบายรัฐบาล จะประชุมกัน ซึ่งมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร ประชุมเพื่อพิจารณาสรุปข้ออุทธรณ์ของเกษตรกรที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา

ล่าสุด มีเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์คาดว่ามีประมาณเกือบ 200,000 ราย ซึ่งวันที่ 5 มิ.ย. เป็นวันสุดท้ายมีเกษตรกรยื่นอุทธรณ์จำนวนมาก โดยทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ รับเรื่องไว้ทุกราย ซึ่งเกษตรกรยื่นอุทธรณ์ได้แก้ไขปัญหาแล้ว 14,470 ราย และ 58,623 ราย จะต้องผ่านการพิจารณาในหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนระดับภูมิภาค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ส่วนเกษตรกรอีกราว 113,199 ราย เรื่องจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ยังคงนำประมวลเรื่องแจ้งอุทธรณ์เข้าสู่ระบบ โดยคาดว่าใช้เวลาอีก 2-3 วัน

ก่อนหน้านี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยยอดโอนล่าสุด 7,103,721 ราย เป็นเงิน 35,518.60 ล้านบาท สำหรับจำนวนเกษตรกรซึ่งบัญชีธนาคารมีปัญหาหรือไม่ได้แจ้งหมายเลขธนาคารมี 356,080 ราย จากการที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเร่งประชาสัมพันธ์และไปหาเกษตรกรถึงบ้าน ทำให้ได้บัญชีธนาคารมาแล้ว คงเหลืออยู่ระหว่างติดตาม 62,714 ราย

ทั้งนี้ หมายเลขบัญชีของเกษตรกรที่ได้เพิ่มมา 293,366 ราย ส่วนใหญ่เป็นบัญชีต่างธนาคาร ซึ่ง ธ.ก.ส.จะส่งชื่อและหมายเลขบัญชีให้ธนาคารนั้นๆ ตรวจสอบความถูกต้อง คาดว่าจะแจ้งกลับมายัง ธ.ก.ส.วัน จากนั้น ธ.ก.ส.จะโอนให้วันที่ 8 มิ.ย.นี้