'เช็คเงินเยียวยาตรวจสอบสถานะ' เคาะจ่ายงวด 2 แล้ว 'ธ.ก.ส.' ยันอาทิตย์หน้าโอนได้วันละล้านราย!

'เช็คเงินเยียวยาตรวจสอบสถานะ' เคาะจ่ายงวด 2 แล้ว 'ธ.ก.ส.' ยันอาทิตย์หน้าโอนได้วันละล้านราย!

"ธ.ก.ส." แจ้งเกษตรกร "เช็คเงินเยียวยาตรวจสอบสถานะ" รอได้เลย พร้อมจ่ายเงินงวด 2 ให้เกษตรกรกว่า 7.1 ล้านราย อาทิตย์หน้า โอนเงินราว 1 ล้านรายต่อวัน คาดเสร็จใน 1 สัปดาห์

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรสามารถเช็คเงินเยียวยาตรวจสอบสถานะได้แล้ว

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เกษตรกรที่แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารอื่นจะรับเงินเยียวยางวดแรกช่วงบ่ายเป็นต้นไป รวม 24,342 ราย เป็นเงิน 21.70 ล้านบาท

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

   

159169805013

กษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า ได้หารือกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมโอนเงินเยียวยางวดที่ 2 ของเดือนมิถุนายน ให้เกษตรกร 711,582 ราย ที่เช็คเงินเยียวยาตรวจสอบสถานะรับเงินงวดที่ 1 ของเดือนพฤษภาคมเรียบร้อยแล้ว โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนนี้ คาดว่า ธ.ก.ส. จะดำเนินการโอนเงินได้วันละประมาณ 1 ล้านราย โดยจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 1 สัปดาห์

เกษตรกรที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยาเกษตกร สามารถเช็คเงินเยียวยาตรวจสอบสถานะได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือ ติดตามสถานะการโอนเงินเยียวยาได้ทาง แอพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล ได้อีกทางหนึ่ง

โดยที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้ทำการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 7,111,582 ราย รวมเป็นเงิน 35,557.91 ล้านบาท โดยเป็นการโอนผ่านบัญชีธนาคารอื่นๆ 69,894 ราย จำนวนเงิน 349.46 ล้านบาท ซึ่งเกษตรกรกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 สามารถ เช็คเงินเยียวยาตรวจสอบสถานะ ได้ตามระบบบัญชีของตนเอง

159169809286

นอกจากนั้น ธ.ก.ส. พบว่า ยังมีเกษตรกรที่ยังไม่สามารถเช็คเงินเยียวยาตรวจสอบสถานะได้ ทำให้ระบบต้องตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงเกษตรฯ อีกครั้ง จำนวน 132,905 ราย ไม่พบบัญชีธนาคารหรือบัญชีไม่ถูกต้อง จำนวน 214,189 ราย รวม 347,094 ราย

อนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้รวบรวมจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ได้ 189,834 ราย แต่ยังมีรายชื่อที่อยู่ระหว่างนำข้อมูลการอุทธรณ์เข้าระบบเพิ่มเติมอีก โดยที่ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วมี 14,941 ราย และอยู่ระหว่างการพิจารณา 174,623 ราย ทั้งนี้ ได้เร่งรัดหน่วยงานขึ้นทะเบียนระดับภูมิภาคและระดับกรมให้กลั่นกรองข้ออุทธรณ์ของเกษตรกรออกเป็นกลุ่มตามลักษณะของปัญหา

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ เช็คเงินเยียวยาตรวจสอบสถานะ จาก ธ.ก.ส. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2558 6555 ต่อ 6232, 8100, 8113, 8114, 8124 ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.

159169802995