'เช็คเงินเข้าเยียวยาเกษตรกร' ใครอยู่ขั้นตอนไหน 'เงินเยียวยา' หมื่นห้าได้เมื่อไหร่

'เช็คเงินเข้าเยียวยาเกษตรกร' ใครอยู่ขั้นตอนไหน 'เงินเยียวยา' หมื่นห้าได้เมื่อไหร่

"เช็คเงินเข้าเยียวยาเกษตรกร" โอนวันนี้อีก 2.9 แสนราย! เกษตรกรที่ตกหล่นอยู่ระหว่างตรวจสอบ หรือเกษตรกรที่บอกเลขบัญชีรับ "เงินเยียวยา" ผิด รีบติดต่อ ธ.ก.ส. ด่วน!

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ... ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรสามารถเช็คเงินเข้าเยียวยาเกษตรกรได้แล้ว

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา www.เยียวยาเกษตรกร.com ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท (3 เดือน) โดยระบบได้โอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรไปแล้วกว่า 7.1 ล้านราย เป็นเงิน 35.5 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดการโอนเงินทั้งหมดนั้น ที่มีการอัพเดทเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรให้กับ ... ทั้งสิ้น รวม 7,684,132 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรกลุ่มที่ 1 จำนวน 6,855,421 ราย เกษตรกรกลุ่มที่ 2 จำนวน 828,711 ราย  และเป็นข้าราชการ 91,426 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

159157524373

จากนั้น ธ..ได้ทำการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรแล้ว จำนวน  7,111,582 ราย รวมเป็นเงิน 35,557.91 ล้านบาท โดยเป็นการโอนผ่านบัญชีธนาคารอื่นๆ  69,894 ราย จำนวนเงิน 349.46 ล้านบาท ซึ่งเกษตรกรกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 สามารถ เช็คเงินเข้าเยียวยาเกษตรกร ได้ตามระบบบัญชีของตนเอง

นอกจากนั้น ยังมีเกษตรกรที่ยังไม่สามารถโอนเงินเยียวยาได้ ทำให้ระบบต้องตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงเกษตรฯ อีกครั้ง จำนวน  132,905 ราย ไม่พบบัญชีธนาคารหรือบัญชีไม่ถูกต้อง จำนวน 214,189 ราย รวม 347,094 ราย

เกษตรกรทั้ง 3.4 แสนรายนั้น ธ.ก.ส.ได้มีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่พบบัญชี หรือหมายเลขบัญชีไม่ถูกต้องให้แจ้ง ... ด่วนผ่านทาง www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือ แอปพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล (Digital Farmer) แล้วระบุว่าได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร

159157521977

แต่ถึงอย่างนั้น ในกรณีที่เกษตรกรที่ได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร แต่ทาง ... ไม่สามารถโอนเงินได้ เนื่องจากไม่พบบัญชีเงินฝากนั้น จากตัวเลขล่าสุดที่ทาง ...แจ้งมาคือ 293,366 ราย ส่วนใหญ่เป็นบัญชีต่างธนาคาร ซึ่ง ... จะส่งชื่อและหมายเลขบัญชีให้ธนาคารนั้นๆ ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้น ... จะโอนให้วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นี้ เกษตรกรในกลุ่มนี้สามารถเช็คเงินเข้าเยียวยาเกษตรกรได้ในวันดังกล่าว

ทำให้จนถึงขณะนี้ ยังเหลือเกษตรกรที่ไม่พบบัญชีเงินฝากที่ต้องดำเนินการติดต่ออีก 62,714 ราย โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะของตนเองได้ทางเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร หรือแอพลิเคชั่น เกษตรกรดิจิทัล เพื่อรักษาสิทธิของตนเองได้ด้วย 

159157525915