คำสั่งนายกฯ 3 พ.ค. ร้านอาหารขายเหล้าได้ แต่ห้ามดื่มในร้าน

คำสั่งนายกฯ 3 พ.ค. ร้านอาหารขายเหล้าได้ แต่ห้ามดื่มในร้าน

คำสั่งนายกฯ 3 พ.ค. ร้านอาหาร หรือร้านอาหารที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ห้ามดื่มในร้าน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา  9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) ลงนามโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีใจความสำคัญในข้อ 1(1) เกี่ยวกับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ระบุดังนี้

(1)กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

ก. การจำหน่ายยอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึง สถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดได้โดยอาจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น แต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้น ก็สามารถทำได้โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ

สำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุรา ให้เปิดได้แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'วิษณุ' ย้ำ ซื้อ-ขาย 'เหล้า' ได้ แต่ต้องเอาไปบริโภคที่บ้าน

ประกาศ 'เคอร์ฟิวทั่วประเทศ' งดเดินทางข้ามจังหวัด มีผล 3 พ.ค.นี้ 

คลังยืนยัน! ‘เงินเยียวยา’ จ่ายครบทั้ง 16 ล้านคน กลางพ.ค.นี้

‘บัตรคนจน’ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2563 รับสิทธิ์อะไรบ้าง เงินเข้าวันไหน!?