'วิษณุ' ย้ำ ซื้อ-ขาย 'เหล้า' ได้ แต่ต้องเอาไปบริโภคที่บ้าน

'วิษณุ' ย้ำ ซื้อ-ขาย 'เหล้า' ได้ แต่ต้องเอาไปบริโภคที่บ้าน

รองนายกฯ ชี้ ร้านอาหาร-ร้านสะดวกซื้อ สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ดื่มที่ร้าน ต้องนำกลับไปดื่มที่บ้านเท่านั้น

วันนี้ (1 พ.ค.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อธิบายถึงเนื้อหาที่ยังเป็นข้อถกเถียง ใน ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6 ) ซึ่งได้มี​การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยความตอนหนึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ "กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต" ระบุว่า

การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดได้ โดยให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น แต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้น ก็สามารถทำได้โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ

สำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุรา ให้เปิดได้แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน...

ได้นำมาสู่ข้อถกเถียงตามมาว่า ตกลงสถานที่ตามประกาศดังกล่าวนั้น สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้หรือไม่นั้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

คำสั่งนายกฯ 3 พ.ค. ร้านอาหารขายเหล้าได้ แต่ห้ามดื่มในร้าน

ราชกิจจาฯ ประกาศ 'เคอร์ฟิวทั่วประเทศ' งดเดินทางข้ามจังหวัด มีผล 3 พ.ค.นี้

โดย รองนายกฯ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่า สุรา เป็นเครื่องดื่มที่สุ่มเสี่ยงเป็นอันตราย แต่ไม่ได้ผิดกฎหมาย จึงสามารถซื้อ-ขายได้ เพียงแต่เป็นห่วงว่า การซื้อแล้วบริโภคในร้านจะทำให้เกิดการรวมกลุ่ม อันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้ จึงขอให้ซื้อแล้วนำกลับไปบริโภคที่บ้านแทน