ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สำเร็จการศึกษา วปอ.

ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สำเร็จการศึกษา วปอ.

ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา วปอ. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สำเร็จการศึกษา วปอ.

วันนี้ (11 เม.ย65) เวลา 18.06 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ

ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สำเร็จการศึกษา วปอ. ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สำเร็จการศึกษา วปอ.

ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สำเร็จการศึกษา วปอ.

ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สำเร็จการศึกษา วปอ.