ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอัคคีภัย ชุมชนซ.สุขสวัสดิ์ 38

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอัคคีภัย ชุมชนซ.สุขสวัสดิ์ 38

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ชุมชนซอยสุขสวัสดิ์ 38 เขตราษฎร์บูรณะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอัคคีภัย ชุมชนซ.สุขสวัสดิ์ 38

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนซอยสุขสวัสดิ์ 38(ชุมชนหลังวัดสารอด) แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

วันนี้ (11 เม.ย.65) เวลา 14.20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 86 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนซอยสุขสวัสดิ์ 38 (ชุมชนหลังวัดสารอด) ถนนจอมทองบูรณะแขวงบางปะกอก กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอัคคีภัย ชุมชนซ.สุขสวัสดิ์ 38 ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอัคคีภัย ชุมชนซ.สุขสวัสดิ์ 38

ในโอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้รับทราบ

ทั้งนี้ องคมนตรีได้กล่าวชมเชยการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน กับให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อให้สามารถกลับประกอบสัมมาอาชีพดำรงชีวิตได้ตามปรกติสุขต่อไป ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอัคคีภัย ชุมชนซ.สุขสวัสดิ์ 38 ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอัคคีภัย ชุมชนซ.สุขสวัสดิ์ 38

เหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 16.49 น. ในชุมชนหลังวัดสารอด ซอยสุขสวัสดิ์ 38 แขวงบางปะกอก กรุงเทพมหานคร ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นบ้านไม้ ปลูกติดกันหลายหลังคาเรือน ตัวบ้านบางหลังเป็นไม้เก่าจึงทำให้เกิดเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงจึงทำให้ไฟลุกลามไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรง  

ประกอบกับเป็นชุมชนและเป็นซอยแคบ ไม่มีแหล่งน้ำ ต้องใช้วิธีลากสายดับเพลิงเข้าไปในชุมชนระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครดับเพลิงจากในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ระดมรถน้ำและรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงได้ 

จากเหตุไฟไหม้ดังกล่าวมีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง 28 หลังคาเรีอน เสียหายบางส่วน 13 หลังคาเรือน รวม 41 หลังคาเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 242 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย จำนวน 86 ครัวเรือนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยว อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย ให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน ด้วยแล้ว

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอัคคีภัย ชุมชนซ.สุขสวัสดิ์ 38 ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอัคคีภัย ชุมชนซ.สุขสวัสดิ์ 38