ชมภาพ ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ชมภาพ ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่าง ๆ ณ ลานอิสรภาพ ๑๐๙ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

ชมภาพ ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 9เมษายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ประทับเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ลานอิสรภาพ 109 อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

เวลา 17.09 น. เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ลานอิสรภาพ 109 นายทหารราชองครักษ์ กราบบังคมทูลรายงาน นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายฤกษ์ชัย เพชรมุนี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พร้อมข้าราชการ เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ชมภาพ ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมภาพ ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ชมภาพ ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมภาพ ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมภาพ ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวไปยังลานอิสรภาพ 109 ที่จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รถยนต์พระที่นั่งถึงลานอิสรภาพ 109 ที่จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสมเกียรติ เส็งประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอ่างทอง พลตรี ธนสิน สุขโข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 พลตำรวจตรี วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง นายถวัลย์ เมืองช้าง ประธานโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ข้าราชการ และประชาชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ เสด็จเข้าพลับพลาพิธี

ชมภาพ ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมภาพ ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมภาพ ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กราบบังคมทูลรายงาน การดำเนินงานโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมทั้ง กราบบังคมทูลเชิญเสด็จทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่าง ๆ ตามลำดับ

เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ลงในหลุม เสด็จ ฯ ไปยังมณฑลพิธีเททอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน จากนายถวัลย์ เมืองช้าง ประธานโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทูลเกล้า ฯ ถวาย แล้วทรงหย่อนแผ่นทอง นาก เงิน ลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย

ชมภาพ ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมภาพ ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมภาพ ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับแผ่นทอง นาก เงินจากนางสาวกำไร เลี้ยงบำรุง ประธานกรรมการบริษัทเอเชีย ไฟน์ อาร์ท จำกัด ทูลเกล้า ฯ ถวาย แล้วทรงหย่อนแผ่นทอง นาก เงิน ลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย ทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงเทแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้า แล้วพระราชทานช้อนคืนให้เจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงถือสายสูตร เททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่าง ๆ   

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ หลั่งน้ำเทพมนตร์ เจิม วางใบมะตูมที่หุ่นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 23 ราย พระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ

ชมภาพ ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมภาพ ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมภาพ ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังบริเวณจัดนิทรรศการ ฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเศวรมหาราช ตามพระราชอัธยาศัย เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้า ฯ รับเสด็จ ผู้แทนคณะกรรมการจัดสร้างโครงการพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึกจำนวน 8 ราย 

เสด็จ ฯ ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ ออกจากลานอิสรภาพ 109 ที่จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ลานอิสรภาพ 109 ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ๆ ออกจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว พระลานพระราชวังดุสิต กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ชมภาพ ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ชมภาพ ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช