ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565

วันนี้ (1 เม.ย.65) เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่ภาพและข้อความว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 ความว่า

ข้าราชการ คือ ผู้ที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน จึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ ว่าสิ่งใดคือประโยชน์ สมควรปฏิบัติ และสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ ไม่สมควรปฏิบัติ. ความเข้าใจทั้งนี้ เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้อง ซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝนและสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวสืบไป.

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2565

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565