ในหลวง ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพสมเด็จพระวันรัต

ในหลวง ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพสมเด็จพระวันรัต

ในหลวง ราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

ในหลวง ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพสมเด็จพระวันรัต

วันนี้ (21 มีค.65) เวลา 18.51 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาส่วนพระองค์ เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์วางที่หน้าโกศศพ ตามลำดับ 

ในหลวง ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพสมเด็จพระวันรัต

 

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศศพ ทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์บังสุกุล ถวายอดิเรก 

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศศพสำหรับศพฟังธรรม 

ในหลวง ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพสมเด็จพระวันรัต

พระธรรมเจดีย์ วัดทองนพคุณ ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา เรื่อง ความสงบ จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์ 4 รูปสวดธรรมคาถา จบแล้ว ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ แล้วทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศน์และพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์บังสุกุล ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก 

จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงสวดพระอภิธรรม พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 1 จบ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงกราบที่หน้าโกศศพ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในหลวง ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพสมเด็จพระวันรัต

ในหลวง ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพสมเด็จพระวันรัต ในหลวง ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพสมเด็จพระวันรัต