ในหลวงพระราชทานเพลิงศพพล.อ.อ. ประพันธ์ ธูปะเตมีย์

ในหลวงพระราชทานเพลิงศพพล.อ.อ. ประพันธ์ ธูปะเตมีย์

ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ พล.อ.อ. ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ในหลวงพระราชทานเพลิงศพพล.อ.อ. ประพันธ์ ธูปะเตมีย์

วันนี้ (26 มี.ค.65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน

เวลา 18.24 น. รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หน้าศาลาทักษิณาประดิษฐ เสด็จขึ้นศาลาทักษิณาประดิษฐ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ ประทับพระราชอาสน์ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลเบิก พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้เป็นบุตร เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานผ้าไตรไปทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุลรอบโกศศพ

ในหลวงพระราชทานเพลิงศพพล.อ.อ. ประพันธ์ ธูปะเตมีย์

ในหลวงพระราชทานเพลิงศพพล.อ.อ. ประพันธ์ ธูปะเตมีย์

เจ้าหน้าที่ตำรวจวังเข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเทียนชนวนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าพระราชทานเจ้าหน้าที่ตำรวจวัง

พระสงฆ์บังสุกุลลงจากเมรุแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องขมาและดอกไม้จันทน์ ให้พนักงานพระราชพิธีเชิญไปวางที่ข้างโกศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงยืนเมื่อกองเกียรติยศศพเป่าแตรนอน เมื่อจบแตรนอนแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับคันทรงจากเจ้าพนักงานพระแสงต้นจุดไฟจากเทียนชนวนที่ตำรวจวังเชิญถวาย เมื่อไฟติดดอกไม้ เทียนปลายคันทรงแล้ว ทรงจ่อที่ปากนาคจุดฝักแคพระราชทานเพลิง

ในหลวงพระราชทานเพลิงศพพล.อ.อ. ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ในหลวงพระราชทานเพลิงศพพล.อ.อ. ประพันธ์ ธูปะเตมีย์

เมื่อจบการบรรเลงเพลงเคารพแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับพระราชอาสน์ ทายาท เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก สมควรแก่เวลา ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ เสด็จลงจากศาลาทักษิณาประดิษฐ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในหลวงพระราชทานเพลิงศพพล.อ.อ. ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ในหลวงพระราชทานเพลิงศพพล.อ.อ. ประพันธ์ ธูปะเตมีย์