"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" โอนเงินเข้างวดสุดท้ายเดือน มี.ค. เช็คเลย

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" โอนเงินเข้างวดสุดท้ายเดือน มี.ค. เช็คเลย

โครงการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ซึ่งวันนี้ (22 มี.ค.2565) กรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้าให้กับผู้ที่ถือบัตรซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2565

โครงการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ซึ่งวันนี้ (22 มี.ค.2565) กรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้าให้กับผู้ที่ถือบัตรซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2565

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เงินเข้าวันนี้กดเป็นเงินสดได้ด้วย กี่บาทเช็คเลย

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เงินเข้าวันนี้ (18 มี.ค.) สะสมในเดือนถัดไปได้ไหม?

- เช็คสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนมีนาคม 2565

 

ก่อนหน้านี้ได้มีการโอนเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน มาแล้ว 2 งวด คือ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา 

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ประจำปี 2565 ในเดือนมีนาคม 2565 ได้รับสิทธิ ประกอบด้วย

 

  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ระยะที่ 4
  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 
  • โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 โดยโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ระยะที่ 4 จะช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้า) และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4  จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565

 

การจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 ดังนี้

 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

 

  • วงเงินซื้อสินค้า 400/500 บาทต่อเดือน (เป็นวงเงินเดิม 200/300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท)
  • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน 
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย  ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน , ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน , ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 

 

 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 

เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 วงเงินค่าน้ำ และ ค่าไฟฟ้า ดังนี้

 

ค่าไฟฟ้า

  • เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

ค่าน้ำ

  • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

 

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" โอนเงินเข้างวดสุดท้ายเดือน มี.ค. เช็คเลย

 

สำหรับวันนี้ (22 มีนาคม 2565) กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเข้าบัตรฯ ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 รวมเป็นเงิน 1,000 บาท 


สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผ่านบัตรประชาชน เช่น ผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ป่วยสูงอายุจำนวน 200 บาท (เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มเดือน ก.พ.-เม.ย.) สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย และสามารถถอนและกดเป็นเงินสดได้ สะสมในเดือนถัดไปได้

 

CR : กรมบัญชีกลาง